Fortsatt Distansundervisning vt 21

Publicerad 16 april 2021

Några kommer få undervisning i halvklass och några i helklass. När ni inte ska vara i skolan har ni distansundervisning som tidigare.

Undervisning fortsätter delvis på distansundervisning för nationella program fram till 10/6 2021.

våra nationella program och LC kommer att ha upp till max 50 % närundervisning tom 10/6.
Era mentorer kommer informera er mer om vilka tider ni ska vara i skolan.

IM-programmen och Riksgymnasiet för rörelsehindrade är som tidigare undantagna från beslutet och är på plats i skolan.