Skolstart ht 2020

Publicerad 4 augusti 2020

Välkomna till nytt läsår 18 augusti för år 1 samt Sprint och 20 augusti för år 2-4

Tisdag den 18 augusti

Upprop åk 1 ( EJ RG) i idrottshallen :

kl 9.00 Nationella program
kl 10.00 Yrkesprogram
kl 11.00 Sprint & Sprintus

Torsdag den 20 augusti

Uppstart med mentorer kl 8.30-9.30 i klassrum

Läsning enligt schema från kl 10.00