Skolstart HT 21

Publicerad 4 juni 2021

Välkomna till nytt läsår 18 augusti 2021

Skolstart åk 1; 9.00-13.00 + SPRINT, IA (med lunch)
Schema för upprop åk 1: (lokal: Angered sporthall)
-9.00 EK, SA, NA
-10.00 VO, HA (inklusive lärlingar, IMY och yrkespaket)
-11.00 SPRINT, IA
RG eget upplägg 9.00-15.00 (inklusive lunch)

Skolstart åk 2-4; 14.00-16.00 (ingen lunch)
RG eget upplägg 10.00-15.00 (inklusive lunch)
LC eget upplägg (inklusive lunch)
LC 21 9.00-15.00
LC 19,LC 20 9.00-12.00