Distansundervisning

Publicerad 29 december 2020

Följande gäller fram till sportlovet

ANG1

Distansundervisningen fortsätter för följande program:
Handelsprogrammet HA18, HA19, HA20 samt lärlingsprogrammet Handel LÄRL18, LÄRL19, LÄRL20.
Vård och omsorgsprogrammet VO18, VO19A och VO19B, VO20 samt lärlingsprogrammet Vård och omsorg LÄRL18,LÄR19, LÄRL20.

Skolförlagd undervisning fortsätter för följande program;
Yrkesintroduktionsprogrammet IMY20VOA och IMY20VOB.
Yrkespaketen på skolan, IMY19YP, IMY20YP samt IMY19VO2.

ANG2

Distansundervisning fortsätter för samtliga program och klasser:

EK, LC, NA och SA

ANG3

Samtliga elever har skolförlagd undervisning

(enskilda undantag kan förekomma)

ANG4

Samtliga elever har skolförlagd undervisning

(enskilda undantag kan förekomma)

Detta upplägg gäller till den 12 februari 2021.