Tillgänglighet

Här kan du läsa om hur vi jobbar med tillgänglighet för att så många som möjligt ska kunna ta del av innehållet.

På grund av Covid-19 är Angereds bokmässa i år digital. För att likna tidigare bokmässor har vi delat in webbplatsen i olika scener som du kan "besöka". På de olika scenerna kan du höra läsningar, samtal och författarpresentationer.

Andra språk än svenska förekommer. Vi arbetar med att göra materialet tillgängligt genom att texta filmer och kanske även översätta texter till svenska. Allt kommer inte att hinnas med till den 19 september utan detta kommer att ske löpande under året.