Konsthallen

I Konsthallen får du ta del av utställningar och samtal där konsten och litteraturen möts.

"MIN TUNGA ÄR ETT ANKARE"

Johanna Gustafsson Fürst Min tunga är ett ankare

Utställningen "Min tunga är ett ankare" är sammanställd av konstnären Johanna Gustafsson Fürst och består av verk som tar sin utgångspunkt ur flerspråkighet, sambanden mellan kropp och språk och språkvåld och jagutveckling. Inför utställningen på Konsthallen Blå Stället växte idén att inkludera fler konstnärliga “språkligheter”, som kunde ge andra perspektiv på det hon själv försökte gestalta.

Hon bjöd därför in konstnärerna Makda Embaie, Liv Strand, Lisa Torell och Sophie Vuković. I utställningen ingår även en bok, "Stridsskrift" med författaren och litteraturkritikern Sara Abdollahi som redaktör. "Stridsskrift" är utgiven av Accelerator, Stockholms universitet, och innehåller texter av Lars Raattamaa, Negar Naseh, Balsam Karam, Ida Börjel och Loretto Villalobos och är formgiven av Jonas Williamsson.

Förarbetet till utställningen inleddes redan sommaren 2018 efter en researchperiod i Lainio i Norrbotten. I Lainio mötte Johanna Gustafsson Fürst personer som drabbats av det språkvåld som ingick i den försvensknings­process av Tornedalen som började 1809 då Sverige förlorade Finland. Sveriges förluster skapade behovet av en myt om ett ursprungligt geografiskt Sverige och en reglerad försvenskning av Tornedalen inleddes. Ett exempel på detta var att kommunerna bekostade stadsskolor där finska förbjöds för att stoppa spridning av det finska språket och kulturen. Liknande idéer kan vi se idag i politiska förslag om neddragningar i modersmålsundervisning och förbud för andra språk än svenska under lektioner och raster.

DIGITALT VERNISSAGE 19/9 kl. 12
Johanna Gustafsson Fürst visar oss runt i utställningen i en filmad visning som visas på Konsthallen Blå Ställets Facebooksida.
Konsthallen har öppet som vanligt den 19/9 kl.12-16 och under ordinarie öppettider under utställningsperioden.

"STRIDSSKRIFT"


Ett Zoomsamtal om språk, språkvåld, nationen och kroppen med Johanna Gustafsson Fürst, Sara Abdollahi, Balsam Karam och samtalsledare Meira Ahmemulic.

I samband med utställningen Min tunga är ett ankare som visas på Konsthallen Blå Stället och under Angereds bokmässa blir det Göteborgsrelease för boken "Stridsskrift".

Boken gavs ut våren 2020 i samband med Johanna Gustafsson Fürsts utställning "Ympa orden, piska min tunga" på Accelerator, Stockholm, med litteraturkritikern och skribenten Sara Abdollahi som redaktör. Boken har följt med som en del i utställningen ”Min tunga är ett ankare”, som visas 19/9 31/10 på Konsthallen Blå Stället. Syftet med boken var att ge plats åt utställningens ämne i litterära texter:

”Jag ville samla en grupp personer som har språket som sitt medium till ett uttryck för glädjen över orden, smärtan i att få språket begränsat och behovet av språklig frihet och olikhet”.

Tillsammans med Sara Abdollahi bjöd Johanna Gustafsson Fürst in författarna och poeterna Lars Raattamaa, Negar Naseh, Balsam Karam, Ida Börjel och Loretto Villalobos samt formgivaren Jonas Williamsson. De medverkande skribenterna har alla utgått från Gustafsson Fürsts arbete med "Ympa orden, piska min tunga" och tolkat det fritt utifrån sina egna erfarenheter och intresseområden.

Ida Börjel
sammanfogar i "Dripsa Dickadejor" författare som hon har ”läst och läst” med språk och hur de används i olika situationer. Negar Nasehs berättelse "Vinden slår" börjar på BB vid namngivandet av den nyfödde, medan Lars Raatamaas "Fragmentvers" är just en samling fragment. "Stum" är titeln på Loretto Villalobos essä om att tvingas lämna modersmålet som barn och hamna mittemellan språken som vuxen. Balsam Karams "Avståndsmätning" tar sin utgångspunkt i turkisk-kurdiska konflikten och hur språkvåld utövas.

Sara Abdollahi skriver i sitt förord: ”Det gemensamma arbetet med Stridsskrift är en del av en större helhet. Bortom en nationellt sluten språk-ogemenskap, och löst sammanfogad, upprätthåller den tillsammans med konstverken kollektivt en integritet och musikalitet för att kunna bjuda ett givet centrum motstånd.”

Medverkande i samtalet:

Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst

Konstnär som tog examen 2003 vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och undervisar på Konstfack. År 2017 tog hon emot Moderna Museets skulpturpris. Hennes verk berör sambanden mellan sociala system och individer. Just nu är hon aktuell med utställningen ”Min tunga är ett ankare” som visas 19/9 31/10 på Konsthallen Blå Stället.

Sara Abdollahi

Sara Abdollahi

Litteraturkritiker i Expressen Kultur och GP Kultur och essäist. Hon driver "Godmorgon, midnatt!", en besatt podcast om litteratur, är ledamot av Bedömningskommittén för Nordiska rådets litteraturpris och styrelsemedlem i Stockholms Litteraturmässa.

Balsam Karam

Balsam Karam

Bibliotekarie och författare, bosatt i Stockholm. Hennes debutroman "Händelsehorisonten" (Norstedts) utkom 2018.

Samtalsledare: Meira Ahmemulic

Meira Ahmemulic

Konstnär och författare uppväxt i Gårdsten. Hon är utbildad på Konsthögskolan Valand och har även studerat konst på Kelaniya universitet i Colombo. I flera av hennes verk återvänder hon till det svenska språket och hur det används för att hålla människor utanför “svenskheten”. Deltar i höst i utställningen ”Språk” på Havremagasinet.

"Stridsskrift" går att beställa via post, kostnad 100:- inklusive porto.
Skicka din beställning till accelerator@su.se för information om leverans och betalningssätt.