Förlag/Tidskrifter/Andra aktörer

Här hittar du årets medverkande förlag, tidskrifter och andra aktörer.

ANDISHE KULTURFÖRENING

Andishe Kulturförening är en interkulturell förening med säte i Göteborg som verkar för att sprida litteratur på farsi och driver norra Europas största persiskspråkiga bibliotek.
Läs mer: www.andishe.nu

ANGEREDS BIBLIOTEK

Biblioteken i Angered består av Angereds, Hammarkullens och Hjällbo bibliotek. Angereds bibliotek ligger i Kulturhuset Blå Stället på Angereds Torg, Hammarkullens bibliotek på Hammarkulletorget och Hjällbo bibliotek vid Hjällboplatsen. Gemensamt för alla tre bibliotek är att de är samlingspunkter för stadsdelens invånare, där du bland annat kan låna böcker, läsa dagstidningar och använda bibliotekets datorer. På biblioteken arrangeras också program för både barn och vuxna.

Biblioteken i Angered, som samarrangerar programmet på Barnens Scen, har skapat inspirerande pysselfilmer samt delar ut och bidrar till pysselpåsar och bokpåsar för barn.

ANGEREDS GYMNASIEBIBLIOTEK

År 2018 beslutade rådet, bestående av personal och elever, att Angeredsgymnasiet ska ha ett eget bibliotek för att stärka elevernas språkliga förmåga. Inredningsgruppen bildades och ritningar för det nya biblioteket presenterades. Hösten 2019 anställdes en bibliotekarie och biblioteket började ta form. Ett modernt bibliotekssystem köptes och böckerna började fylla hyllorna. Förutom det stora medieutbudet på svenska har biblioteket media på många andra språk. Biblioteket arbetar med läsfrämjande och stöttar eleverna på olika sätt i sina studier, till exempel i informationssökning och källkritik. Det finns även andra aktiviteter som utställningar och författarträffar.

I den stora lokalen finns det, förutom biblioteket, en läsesal med många bord och några bås för grupparbete. Vid entrén till lokalen finns ett kafé som följs av tidnings- och tidskriftshörna.
Det har inte varit någon officiell invigning av biblioteket än - men flera inofficiella.

Angereds gymnasiebibliotek är inspelningsplats för två läsningar, Hamdi Habi och Zahra Hassan, på scenen Studion.

ANGEREDS NÄRSJUKHUS

Moa Hallmyr och Maria Magnusson arbetar vid Folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster, närmare bestämt på Angereds Närsjukhus. Angereds Närsjukhus är ett toppmodernt sjukhus som erbjuder specialistvård och är beläget mitt i Angered, nära till de boende i Nordost. Moa är folkhälsovetare och Maria är dietist och sjuksköterska. De vill medverka till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Att läsa, och att vara med och skapa litteratur och film, öppnar bland annat möjligheter att påverka sina livsvillkor. Det är viktigt!

Läs mer: https://www.angeredsnarsjukhus.se/om-angereds-narsjukhus/halsoframjande-sjukhus

Angereds Närsjukhus medverkar genom boken "Mina mellanmål" på Barnens Scen samt bidrar till bokpåsarna för barn.

ANGEREDS TEATER

Angereds Teater grundades 1978 och var fram till 1996 en del av Göteborgs Stadsteater. Idag finansieras Angereds Teater av Göteborgs kommun och spelar nyskriven dramatik för barn, ungdomar och vuxna. En röd tråd i den konstnärliga inriktningen är att producera högkvalitativ samtida scenkonst med internationell och lokal prägel. Teaterns konstnärliga utforskande rör sig både i den närmaste omgivningen och utanför den och vi strävar efter att ständigt överraska och utmana vår publik och varandra.
www.angeredsteater.se

Angereds Teater samarrangerar programmet på scenen Angereds Teater.

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE

BiS står för Bibliotek i Samhälle och är en socialistisk biblioteksförening som verkar för att utveckla biblioteken och samhället i en mer progressiv riktning. De ger även ut en tidskrift som heter "bis". "bis" har funnits i 50 år och kommer ut med 4 nummer/år. Här debatteras aktuella biblioteksfrågor, såväl internationella som nationella. "bis" skriver om framtidens bibliotek, om det rättvisa och det digitala biblioteket. De har bland annat skrivit om urval, antirasism, genus, klass och om barnperspektivet.
Läs mer: www.foreningenbis.com

CELANDERS FÖRLAG

Celanders är ett litet förlag med en bred utgivning med särskilt fokus på utomeuropeiska författare, Sveriges alliansfrihet samt flykt och migration.
Läs mer: www.celanders.se

FENIX FÖRLAG

Fenix förlag ger ut böcker, mest för barn, på arabiska och somaliska. Deras böcker fyller en viktig funktion genom att de översätter de mest populära svenska böckerna och ger ut parallellspråkiga böcker från arabiska original.
Läs mer: www.fenixforlag.se

Fenix förlag presenterar författaren Flora Majdalawi och bidrar till bokpåsarna för barn.

FÖRENINGEN FJÄRDE VÄRLDEN

Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och etniska minoriteter - mot rasism och krig, för mångkultur. Föreningen ger ut tidningen "Fjärde Världen" som handlar om ursprungsfolken i Nord- och Sydamerika, aboriginer i Australien, samer och andra nordliga folk, sanfolk i Kalahariöknen, nomader i Mellanöstern och andra. Men också om etniska minoriteter i Sverige, Europa, Kina, Ryssland, Central- och Sydasien och övriga världen. Dessutom handlar den om kulturmöten, antropologi, antirasism, kulturjämförelser, religion med mera.
Läs mer: www.f4world.org

FÖRENINGEN NARD


Houda El-Machharawi läser ur sin bok "Bilder från lägret".

Föreningen Nard är en plattform för nordiska författare och konstskapare som använder det arabiska språket som uttrycksmedel. I höstas arrangerade Nard en filmfestival för arabiska dokumentärfilmer i samarbete med Blå Stället.

Föreningen Nard medverkar genom Houda El-Maccharawi som läser ur sin bok "Bilder från lägret".

FÖRVALTNINGEN FÖR KULTURUTVECKLING

I Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom tillgänglighet och barn och unga.

Tillsammans med andra aktörer på litteraturområdet arbetar vi för att stärka litteraturens ställning och litteraturen som konstart. Vi arbetar för och med bibliotek, litterära upphovspersoner, arrangörer och förlag. Genom olika samarbetsprojekt främjar vi mångspråk, litteraturfestivaler, litterära evenemang och författarbesök. Vi utvecklar och producerar barnensbibliotek.se. Vi arbetar också med litterära residens- och fristadsförfattare.
Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet.
Läs mer: www.vgr.se/kulturutveckling

Förvaltningen för Kulturutveckling medverkar genom "De små barnens bok" på Barnens Scen samt bidrar till bokpåsarna för barn.

GLÄNTA

Glänta är en kulturtidskrift och ett bokförlag i Göteborg. Gläntas senaste nummer är en verktygslåda där 21 skribenter bjudits in för att presentera var sitt begrepp som kan användas för att bygga upp nya eller riva ner gamla samhälleliga strukturer. Gläntas senaste bok är Patricia Lorenzonis "Dagbok från Brasilien: Fascismen utifrån och inifrån".
Läs mer: www.glanta.org

GÖTEBORGS LITTERATURHUS

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening och en plats där litteraturen – i all sin mångsidighet – står i centrum. Föreningens syfte är att ta tillvara på allmänhetens och medlemmarnas litterära engagemang och verksamheten präglas av ett öppet och nyfiket förhållningssätt till de sätt litteraturen tar plats i världen.
Läs mer: www.goteborgslitteraturhus.se

Göteborgs Litteraturhus samarrangerar författarsamtalet med Amat Levin på Stora Scenen.

LÄSLUST I RINKEBY


Läslust i Rinkeby från Rinkeby bibliotek presenterar sitt projekt för att öka barns läslust och läsförståelse.

Läslust i Rinkeby är ett läsfrämjande projekt för barn i åldern 8-12 år i samarbete mellan kulturförvaltningen, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Stockholm. Barnen ses under en termin i grupper om ca 12 barn på lästräffar två gånger i veckan. Lästräffarna består både av en gruppaktivitet för gemenskap och läsfrämjande och en lässtund där varje barn läser med en vuxen "tutor" i 20 minuter, enligt metoden Paired Reading. De skickar gärna mer information om projektet till den som är intresserad. De vill gärna sprida de positiva erfarenheterna de har från det här projektet på Angereds bokmässa.

NÄTVERKSTAN KULTURTIDSKRIFTER

Nätverkstan Kulturtidskrifter synliggör kulturtidskrifter från hela landet inom teman som litteratur, konst, samhällsdebatt, musik och mycket mer.
Läs mer: www.natverkstan.net

ORDSPÅR FÖRLAG

Ordspår förlag publicerar poesi och poetiska samlingar för alla åldrar. Ordspår har som ändamål att värna om mångspråkigheten i Sverige.

PALABRA FÖRLAG


Ellinor Broman samtalar med författaren Jorge Contreras om hans bok "Ni olvido, ni perdón. Una víctima de la dictadura chilena acusa" och om Nona Fernández roman "Den okända dimensionen", utgiven av Palabra förlag.
Läs mer om Jorge Contreras på Författarcentrums sida.

Palabra förlag ger ut litteratur från Spanien och Latinamerika i svensk översättning. Hösten 2019 gav de ut "Den okända dimensionen" av chilenskan Nona Fernández. Våren 2020 gavs deras första serieroman, "Emilio och glömskan" ut, av spanjoren Paco Roca.
Läs mer: https://www.palabra.se

Palabra förlag medverkar genom samtalet "Vittneslitteratur om Chiles diktatur".

RÄDDA BARNEN/ PÅ LIKA VILLKOR HJÄLLBO

I Hjällbo pågår ett av Rädda Barnens satsningar inom På Lika Villkor, en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga.

Rädda Barnen/På Lika Villkor Hjällbo medverkar genom poesifilmer på Unga Scenen.

SEMAFOR FÖRLAG

Semafor Förlag ger ut mindre (print on-demand) eller större upplagor av skrifter, böcker och e-publikationer, med inriktning på mångkulturella och flerspråkiga produktioner främst för barn- och ungdom. Exempelvis ungdomsböcker med parallelltext på arabiska och persiska.
Bistår även med marknadsföring, grafisk formgivning, logotyper, projektidéer och produktion av hemsidor (wordpress).
Läs mer: www.semaforforlag.se

Semafor förlag medverkar genom samtalet med författaren Faiaz Dowlatzai på Unga Scenen samt bidrar till bokpåsarna för barn.

STADSBIBLIOTEKET I GÖTEBORG

Stadsbiblioteket på Götaplatsen är Göteborgs största bibliotek och stadens mest välbesökta kulturinstitution med ca 1,2 miljoner besök varje år. Hit är människor i alla åldrar välkomna för att låna böcker, fika, läsa tidningar och delta i arrangemang.

Stadsbiblioteket i Göteborg medverkar genom Nioosha Shams presentation på Unga Scenen.

STORYTEL

Storytel är norra Europas största streamingtjänst för ljudböcker och e-böcker, med mer än 400 000 titlar i tjänsten globalt. Hos Storytel finns romaner, faktaböcker, barnböcker och mycket annat på svenska, engelska och arabiska. Storytels vision är att göra världen till en mer empatisk plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytel finns idag på 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Storytel bidrar med presentkort till bokpåsarna för barn.

TIDSKRIFTEN KARAVAN

Tidskriften Karavan har siktet inställt på litteraturen från Afrika, Asien och Latinamerika. Med intervjuer och bakgrundsartiklar introduceras nya spännande, högst angelägna författarskap från tre kontinenter. Vi samarbetar med erfarna översättare och i varje nummer publiceras nyöversatta skönlitterära texter. I anslutning till utgivningen arrangeras litterära evenemang av olika slag.
Läs mer: www.facebook.com/karavan.se

TIDSKRIFTEN MEÄNMAA

Tidskriften "Meänmaa" arbetar för meänkieli och dess kultur och behandlar språkets gränser och gränslöshet. Tidskriften startades av Bengt Pohjanen 2009. Sedan 2018 består tidskriftens redaktion av Erik Kuoksu, Johan Sammelin, Ralf Rotmalm och Meri Alarcón, samtliga med rötter i Tornedalen och med en vilja att lyfta det litterära och kulturella i Tornedalen. Redaktionen håller till i Göteborg och Karlstad. Tidskriften utkommer i 4 volymer per år och innehåller bland annat essäer, dikter, recensioner och prosa från och om Tornedalen.

”Ko kuolee kieli — kuolee kansa”
“När ett språk dör, dör ett folk”

Läs mer: https://www.facebook.com/tidskriftenmeanmaa/

Tidskriften Meänmaa medverkar genom läsningar av Erik Kuoksu och Meri Alarcón på scenen Studion.

TIDSKRIFTSVERKSTAN

Tidskriftsverkstan har funnits sedan 1992 och är en paraplyorganisation för tidskrifter med drygt 20 medlemmar. Från att ursprungligen ha varit en kollektivverkstad för tidskriftsproduktion är nu information om och spridning av kulturtidskrifter deras huvudsakliga fokus, Detta görs genom utställningar, tidskriftsantologier, bokbord, arrangemang av tidskriftsdagar, workshops med mera.
Läs mer: www.tidskriftsverkstaden.se

TRANAN OCH TRASTEN

Tranan är ett välkänt bokförlag för översatt skönlitteratur från hela världen. Förlaget ger också ut barnböcker, bland annat årets Alma-pristagare.
Läs mer: www.tranan.nu

Tranan och Trasten bidrar med 5 prisböcker till söndagens tipsrunda på biblioteket.

UNA FÖRLAG

Una Förlag publicerar böcker på bosniska och på svenska, mestadels skönlitteratur. Una Förlag distribuerar även andra förlagsböcker från det sydslaviska språkområdet.
Läs mer: www.unaforlag.se

Una Förlag medverkar genom en läsning av Midhat Ajanovic på scenen Studion.

V-AKKA


Tankesmedjan V-Akka presenterar sin bok Kielimuurin Varjosta/Ur språkmurens skugga. V-Akka läser på finska.

V-Akka är en sverigefinsk tankesmedja i Göteborg som har skrivit boken  "Kielimuurin varjosta - Ruotsinsuomalaisuudesta ja vähemmistötietoudesta" 
("Ur språkmurens skugga - Om sverigefinskhet och minoritetskunskap"), Recito förlag 2020. Boken finns tillsvidare endast på finska, men förord och inledning är översatta till svenska.

Göteborg anslöt sig till förvaltningsområdet för det finska språket 2011. V-Akka började följa implementeringen av kommunens arbete med den nationella minoriteten. Ur detta har boken vuxit fram. 

"Vårt teoretiska ramverk är minoritetsperspektiv och minoritetskunskap. Det är vårt fundament och vår programförklaring!"
Läs mer: www.vakkablog.wordpress.com

VUXNA I LÄRANDE


Arbetsmarknads & Vuxenutbildningen och Folkbiblioteken i Göteborg presenterar Vuxna i Lärande (ViL)

Vuxna i Lärande (ViL) är ett samarbete mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen och folkbiblioteken i Göteborg. På folkbiblioteken kan du som vuxenstuderande få läxhjälp, tillgång till datorer eller besöka något av våra språkcaféer. ViL erbjuder också biblioteksvisningar, bokprat och lektioner i källkritik med mera för grupper inom vuxenutbildningen. Under corona-pandemin är de flesta av ViL:s aktiviteter på biblioteken inställda, men du kan följa ViL på Facebook, Instagram och Youtube. Här hittar du allt från bok -och studietips till digitala språkcaféer.

VÄRLDENS BIBLIOTEK


Världens bibliotek presenterar sin onlinetjänst för mångspråkiga böcker.

Svårt att hitta böcker på ditt språk?
Världens bibliotek är en digital tjänst. Här i Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Skaffa ett konto med din e-postadress. Logga in för att läsa och lyssna. När du vill, så mycket du vill.
Syftet med Världens bibliotek är att främja läsning och kunskap för att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor. Alla människor har enligt språklagen rätt till sina språk och en språklig utveckling. Alla har också rätt till att deras språk och kulturella identiteter blir synliggjorda och värdesatta.
Tjänsten är en del av biblioteken i Sverige, finansierad av skattepengar och därför gratis att använda.
Här är ditt bibliotek: www.varldensbibliotek.se

VÄRLDSBIBLIOTEKET

Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm, har media och material om globala rättvisefrågor. Man driver också litteraturportalen världslitteratur.se

Världsbiblioteket medverkar genom samtalet med författaren Faiaz Dowlatzai på Unga Scenen.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS ÖVERSÄTTARSTÖD OCH PROVÖVERSÄTTNINGSSTÖD

Nu är ansökningsperioden för Västra Götalandsregionens översättarstöd öppen (1/8-19/10). Stödet söks av förlag och författare tillsammans. Författare kan även ansöka om stöd för provöversättning. 200 000 kr finns totalt till fördelning för de båda stöden.
Översättarstöd: stödet avser översättning till svenska av manus/böcker (prosa, poesi, essä, dramatik, fakta, barn- och ungdomsböcker etc.) skrivna av författare/publicister bosatta i Västra Götaland. Det gäller texter skrivna på annat modersmål än svenska – dock inte engelska, danska eller norska. Stödet söks av förlag och författare tillsammans och ska ge ökade möjligheter till synlighet för författare med invandrarbakgrund samt öka förlagens ekonomiska möjligheter att satsa på författare som skriver på annat språk än svenska.
Provöversättningsstöd: utöver stöd till översättning av ett helt verk, går det även att söka provöversättningsstöd. Syftet med provöversättningarna är att göra det lättare för författare att presentera sitt verk för potentiella förlag och därmed underlätta möjligheten att på sikt ansöka om översättarstöd för hela verket. Provöversättningsstödet söks av författaren.

För båda stödformerna gäller att författaren ska vara skriven i Västra Götaland.
Översättarstödet och provöversättningsstödet administreras av Författarcentrum Väst.
Ansökningsperiod: 1 augusti-19 oktober 2020.
Kontaktperson: Hedvig van Berlekom.
Mejla: oversattarstod@forfattarcentrum.se
Läs mer: www.oversattarstod.se

YOUR SILENCE WILL NOT PROTECT YOU

Your Silence Will Not Protect You är en feministisk antirasistisk skrivarkurs för kvinnor och transpersoner. Vi gör årslånga kurser på deltid på vår skola vid Järntorget och håller endagsworkshops i skrivande bland annat på Blå Stället och biblioteket i Hammarkullen.
Läs mer: https://kvinnofolkhogskolan.se/kurser-ansokan/feministiska-studier/your-silence-will-not-protect-you/