Om Angereds bokmässa

Här kan du läsa om bakgrund och syfte med Angereds bokmässa.

Angereds bokmässa 2021 - för fjärde gången

Angereds bokmässa har sedan premiären 2018 fyllt ett tomrum i litteratur-Sverige. Det är en plats där nya röster får höras, där texter framförs på många olika språk och där nya besökare möter litteraturen.

2021 års bokmässa gick av stapeln tisdag 31/8–lördag 4 /9. 2021 var för första gången som den var utspridd på flera dagar och på flera platser i Angered: Hammarkullen, Hjällbo, Angered Centrum och dessutom en stadsvandring från Hjällbo till Rannebergen.

Mässan innehöll både fysiska och digitala program: skrivarworkshop, konst- och litteraturvandring i Hammarkullen, författarsamtal och läsningar på olika språk från både kända och okända författare. 
Även förinspelade litteratursamtal visades

Mässan kulminerade med en livesändning som kunde följas både på plats och hemifrån med en mix av livegäster och förinspelade samtal. Dessutom kunde besökaren botanisera bland bokbord och upptäcka nya författare, lyssna på läsningar och delta i olika workshops. 

Bakgrund och syfte

Angereds bokmässa är en ny litterär arena för skrivande personer, etablerade och oetablerade, både i Angered och i andra förorter. Initiativet till Angereds bokmässa kom från de lokala författarna José Romero och Yarko Rhea Salazar.  

Bokmässans syfte är att lyfta litteraturen och poesin i förortsområden och spegla litteraturens och samhällets mångfald. Vi vill inspirera och ge röst åt fler skrivande personer samt ge författare och litteraturaktörer möjlighet att nå en ny publik. Angereds bokmässa bygger på ett ideellt initiativ och behovet av en litterär arena utanför stadskärnan med fokus på författare från förorten och från minoriteter, inhemska såväl som invandrade. Vi vill ta litteraturen till medborgarna och göra den tillgänglig för fler. Därför är det också gratis både att medverka i och att besöka Angereds bokmässa. Det stora intresset visar att vår bokmässa behövs och fyller ett tomrum i litteratursverige och vi känner ansvar och glädje att förvalta det engagemang och den arena vi skapat. Angereds bokmässa breddar den litterära scenen i Göteborg och bidrar till att visa upp nya förmågor och skapa kontaktytor mellan dessa och det etablerade litterära fältet. 

Angereds bokmässa vill spegla samhällets och litteraturens mångfald och rikta ljuset mot hur representationen ser ut i litteratur-Sverige idag. Vi hoppas kunna vara en plattform där nya kontakter knyts och där samtal förs om hur vi tillsammans kan arbeta för en mer inkluderande och jämlik framtid inom den svenska litteraturbranschen. 

Arrangemanget är politiskt obundet och alla som står för alla människors lika värde är välkomna att medverka.

Arrangörer

Kulturhuset Blå Stället arrangerar Angereds bokmässa i samarbete med nätverket Blå Ställets Vänner och Biblioteken i Angered.

Övriga samarbetspartners är ABF Göteborg, Angereds Närsjukhus,
Folkets Hus Hammarkullen, Göteborgs Litteraturhus, Folkhögskolan i Angered och Globala Torget.

Tidigare års bokmässor

Här hittar du kortfattade sammanfattningar av tidigare års versioner av Angereds bokmässa.

Angereds bokmässa 2020  

På grund av Covid-19 genomfördes Angereds bokmässa 2020 digitalt genom en livesändning på Facebook den 19 september. I två och en halvtimme (inklusive tre klädbyten!) ledde poeten Yolanda Ramirez Bohm oss genom en dag i litteraturens och poesins tecken. I sändningen fick vi höra samtal och läsningar med bland andra Amat Levin, Betlehem Isaak, Mariama Jobe och Faiaz Dowlatzai. Under veckan som följde presenterades författare och filmer från de olika scenerna på Facebook, Göteborgs Stads Play-sida samt på Blå Ställets Youtubekanal.

Angereds bokmässa 2019 

Lördag 21/9 hölls den andra upplagan av Angereds bokmässa med ca 130 medverkande och 3000 besökare. Mässan bestod av åtta scener med författarframträdanden, läsningar, panelsamtal och bokbord med författare, förlag, organisationer samt litterärt fokuserade workshops i ateljén. En scen var särskilt riktad till unga och en till barn. Förutom egenanmälda medverkande hade vi specialinbjudna gäster som Jila Mossaed, Athena Farrokzhad, Sami Said och America Vera-Zavala. Det fanns öppna scener där besökare läste egna texter och med fri entré nådde vi både nya och gamla besökare. Publiken deltog i programpunkter och besökte bokbord för personliga möten med kända och okända författare. Utställarna gavs möjlighet att knyta kontakter med andra i branschen, ex författare, förlag, tidskrifter, litterära verksamheter och publik. Vår vilja att inspirera och ge röst åt fler skrivande personer samt ge författare och litteraturaktörer möjlighet att mötas och nå en ny publik uppfylldes.

Angereds bokmässa 2018 

Premiären för Angereds bokmässa, som ägde rum på Kulturhuset Blå Stället i september 2018, kan bara betraktas som en succé ur alla aspekter. En stor publik hittade hit, en blandning av vana och nya mässbesökare från Angered och hela Göteborg. Relevanta och högaktuella teman på seminarierna, spännande författarläsningar där publiken fick möta både kända och okända författare med fantastiska berättelser, förlag och organisationer på plats, workshops, sex olika scener och över 40 bokbord. Här fanns även publika dragplåster som författaren och journalisten Alexandra Pascalidou som även höll i panelsamtal.  

Det allmänna omdömet – både från besökare, medverkande och press - var att Angereds bokmässa stod för något helt nytt och annorlunda: en arena där fokus verkligen låg på litteraturen och poesin och där publiken gavs chansen att komma nära sina favoritförfattare - och upptäcka nya - i en vänlig, lugn, varm, myllrande och syrerik litteraturatmosfär. Angereds bokmässa 2018 visade vilken kraft, generositet, organisationsförmåga och dolda litteraturskatter som finns i förorten.