Tidigare Angereds bokmässor

Här hittar du sammanfattningar av tidigare års upplagor av Angereds bokmässa.

Angereds bokmässa 2021

2021 års bokmässa ägde rum mellan den 31 augusti och den 4 september. Detta år var för första gången som bokmässan var utspridd över flera dagar och på flera platser i Angered. Program arrangerades i Hammarkullen, Hjällbo och Angered Centrum, dessutom genomfördes en stadsvandring från Hjällbo till Rannebergen.

Bokmässan innehöll både fysiska och digitala program som skrivarworkshop, konst- och litteraturvandring, författarsamtal och läsningar på olika språk från både etablerade och oetablerade författare. Även förinspelade litteratursamtal visades digitalt.

Bokmässan kulminerade i en livesändning som kunde följas både på plats och hemifrån med en mix av livegäster och förinspelade samtal. Dessutom kunde besökaren botanisera bland bokbord och upptäcka nya författare, lyssna på läsningar och delta i olika workshops.

Angereds bokmässa 2020   

På grund av covid-19 genomfördes Angereds bokmässa 2020 digitalt genom en livesändning på Facebook den 19 september. I två och en halvtimme ledde poeten Yolanda Ramirez Bohm oss genom en dag i litteraturens och poesins tecken. I sändningen fick vi höra samtal och läsningar med bland andra Amat Levin, Betlehem Isaak, Mariama Jobe och Faiaz Dowlatzai. Under veckan som följde presenterades författare och filmer från de olika scenerna på Blå Ställets digitala kanaler. 

Angereds bokmässa 2019  

Lördag den 21 september hölls den andra upplagan av Angereds bokmässa med cirka 130 medverkande och 3000 besökare. Mässan bestod av åtta scener, varav två riktade sig särskilt till barn och unga, med författarframträdanden, läsningar, panelsamtal och bokbord med författare, förlag, organisationer samt litterärära workshops i ateljén. Det fanns även öppna scener där besökare läste sina egna texter.

Utöver egenanmälda medverkande hade bokmässan inbjudna gäster som Jila Mossaed, Athena Farrokzhad, Sami Said och America Vera-Zavala. 

Angereds bokmässa 2018  

Premiären för Angereds bokmässa ägde rum på Kulturhuset Blå Stället i september 2018. En stor publik hittade till bokmässan och var en blandning av vana och ovana mässbesökare från Angered och resten av Göteborg. En rad seminarier, författarbesök och workshops arrangerades på sex olika scener och besökarna kunde botanisera bland över 40 olika bokbord. Bland annat höll författaren och journalisten Alexandra Pascalidou ett panelsamtal.