Åldersgränser

Här finns information om åldersgränser som gäller i simhall, gym och gruppträning samt krav på simkunnighet och max antal barn som en vuxen får ha ansvar för.

Simhall

Från det år du fyller 8 år

Ska pojkar använda herrarnas omklädningsrum och flickor damernas omklädningsrum.

0–11 år

Måste bada tillsammans med badande simkunnig vuxen som har barnet under uppsikt. Du får som mest ha med dig tre barn under tolv år.

Från det år du fyller 12 år

Kan simma 200 meter

Får bada på egen hand.

Kan inte simma 200 meter

Måste bada tillsammans med en simkunnig vuxen.

Simkunnig badande vuxen med barn

Får som mest ha ansvar för tre barn under tolv år.

Se film om föräldrars ansvar i simhallen

Animerad film (utan tal) som handlar om vilket ansvar du som vuxen har för de barn du har med dig till simhallen. Filmen visar vem som gör rätt och vem som gör fel. Det är exempelvis inte tillåtet att sitta och läsa eller kolla mobilen medan barnen badar. Du ska vara i vattnet nära dina barn när de badar. Du får som mest ha med dig tre barn under tolv år. Följ de reglerna så är du en Poolare.

Gym

Från det år du fyller 13 år

Får träna på gymmet tillsammans med en vuxen, efter genomgång med instruktör.

Från det år du fyller 16 år

Får träna själv på gymmet.

Vuxen som tränar med 13-15-åring

Ansvarar för ungdomen under besöket.

Gruppträning

Från det år du fyller 13 år

Får delta på gruppträningspass. Undantag är gruppträningspasset Styrka som är från 16 år.