Bada utan vuxen (12-17 år)

Är du mellan 12-17 år, simkunnig och ska bada utan vuxen på Angered Arena? Av säkerhetsskäl registrera dig i receptionen innan du badar.

Vad betyder registrering?

Registrering betyder att personalen i receptionen skriver in ditt namn, personnummer och telefonnummer till vårdnadshavare i kassasystemet. Personalen tar också foto på dig. När du registrerat dig skickar vi ett sms till dina vårdnadshavare med information om att Angered Arena registrerat dina personuppgifter.

Varför behöver jag registrera mig?

Angered Arena behöver dessa uppgifter för att vid en eventuell olycka/incident i simhallen kunna identifiera dig och ha kontaktuppgifter till din/dina vårdnadshavare.

Behöver jag registrera mig varje gång?

Nej, dina uppgifter sparas i kassasystemet.

Får alla mellan 12-17 år bada utan vuxen?

Nej. Från det år du fyller tolv år får du besöka simhallen på egen hand (utan ansvarig vuxen), men bara om du är simkunnig. Med simkunnig menas att du kan simma 200 meter.

Hur hanterar Angered Arena mina personuppgifter?

Du hittar information om hur Angered Arena hanterar dina personuppgifter på goteborg.se/dinapersonuppgifteridrottochforening.