Isföreningar: Använd bakdörr för in- och utpassering till ishallen!

Publicerad 30 september 2020

Med anledning av covid-19 behöver vi minska antalet personer som vistas och passerar genom Angered Arenas huvudentré. Därför ska alla föreningar använda dörren på baksidan av Angered Arena för in- och utpassering.