Reparation av rehabbassängen pågår

Publicerad 17 augusti 2022

Arbetet med att renovera den varma rehabbassängen fortsätter under hösten.

Renoveringen har varit efterlängtad då det finns ett stort behov av rehabbassänger i staden. Vi kan inte säga när den är färdig att tas i bruk men uppdaterar information kontinuerligt.