Sjukanmälan och ledighet

Här hittar du information om hur du sjukanmäler ditt barn och vilka regler och rutiner som gäller för övrig frånvaro och ledighet.

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Detta beviljas av läraren. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar ledighet över tio dagar. Inga ledigheter beviljas under den period då Nationella prov genomförs för årskurs 6 och 9. Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.

Ansökan om ledighet