Fritidshem och förskoleklass

Året ditt barn fyller sex år börjar hen förskoleklass. Utbildningen i förskoleklass ska stimulera utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Som komplement till skolans undervisning finns fritidshem (kallas även fritids), där ditt barn kan vara före och efter skolan.

Förskoleklass är förberedelse inför skolan där lust och lek betonas som inlärningsmetod. Förskoleklass kan ditt barn börja samma år som hen fyller sex år. Barnet går i skolan minst fem timmar per dag. 

Som komplement till skolans undervisning finns fritidshem (kallas även fritids), där barnen får utveckla social kompetens, lek och skapande. På fritids kan ditt barn vara på före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller 13 år. Kontakta skolans fritidshem.