Ansök till skolan

Vill du ansöka till vår skola? Här hittar information om hur du ansöker och vilka regler för skolplacering som gäller.

Det fria skolvalet innebär att du som vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Om det finns fler sökande till en skola än vad skolan har platser för görs ett urval utifrån särskilda regler för skolplacering.

Regler för skolplacering behövs främst när en elev

  • byter skola under grundskoletiden på grund av att nästföljande årskurs inte finns på aktuell skola, till exempel vid övergången från en F-6-skola till en 7-9-skola.
  • flyttar till Örgryte-Härlanda och saknar tidigare skolplats i stadsdelen.
  • byter skola av annan orsak.

Du hittar regler för skolplacering och information om hur du ansöker på sidan Välja, byta skola.