Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Du hittar Amhultsgården i området Amhults trädgårdsstad nära skogen. Förskolan har en fin gård med träd och buskar som inbjuder till lek. Förskolan erbjuder en trygg, rolig och stimulerande miljö för våra barn.

Amhultsgården startades hösten 2005. Vi erbjuder omsorg och utbildning till barn från 1 till 5 år. All personal på huset har ett gemensamt ansvar och är engagerade i verksamhetens alla delar. Alla barn är allas glädje & ansvar!

Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbete så som jämställdhet och inkluderande. Förskolan erbjuder en trygg, rolig och stimulerande miljö för våra barn.

Barnen är indelade i mindre grupper över dagen. Varje dag är det lek utomhus och vi går regelbundet till skogen och andra områden i vår närmiljö.

Förskolan har ett eget kök och all mat som serveras på förskolan tillagas på plats.