Framtida förändringar på Älvstrandens bibliotek

Den 1 januari 2022 flyttar folkbiblioteksverksamheten ut ur Älvstrandens bibliotek men gymnasiebiblioteket blir kvar.

Ska Älvstrandens bibliotek stänga?

Den del av biblioteket som är folkbiblioteksverksamhet, det vill säga öppen för allmänheten, kommer inte att finnas kvar från den 1 januari 2022.

Är det fortfarande ett skolbibliotek?


Ja, Älvstrandens bibliotek kommer fortsatt vara ett skolbibliotek för Lindhomens gymnasieskolor.

Blir det ett bibliotek någon annanstans istället?

Kulturförvaltningen ser över hur de kan ge en ändamålsenlig folkbiblioteksverksamhet för att möta allmänhetens behov av god biblioteksservice och undersöker möjligheten att hitta nya lokaler i området norra Älvstranden.

Varför gör ni detta?

Fram till nu har utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen samarbetat i lokalerna vilket betyder att Älvstrandens bibliotek i nuläget är både ett skolbibliotek och ett folkbibliotek. Syftet och målsättningen för båda förvaltningarna är naturligtvis att säkerställa god biblioteksservice av hög kvalitet till dem de är till för – för utbildningsförvaltningen gäller det gymnasieelever och för kulturförvaltningen är det allmänheten. Båda förvaltningarna renodlar nu sina verksamheter för att kunna utveckla kärnverksamheten och erbjuda den bästa servicen. För kulturförvaltningens och folkbibliotekens del ligger denna förändring i linje med deras uppdrag utifrån Biblioteksutredningen (2019) och beslut i kulturnämnden. De ska utveckla verksamheten med inriktningen att folkbiblioteken inte ska vara placerade i skolor och ska skapa en biblioteksstruktur över staden i linje med stadsutvecklingsplanen. Kulturförvaltningen har i och med detta fått möjlighet att se över hur de kan ge en ändamålsenlig folkbiblioteksverksamhet för att möta allmänhetens behov av god service i området.

Vart ska jag ta vägen till närmsta bibliotek nu?


Mer information om ytterligare biblioteksservice på norra Älvstranden kommer under hösten. Andra bibliotek i området är i Kyrkbyn och i Lundby. 


Kontaktpersoner:

Anna Byvald, enhetschef för biblioteken i Kyrkbyn och Lundby, Kulturförvaltningen 031-366 70 70 anna.byvald@kultur.goteborg.se

Annika Cross, verksamhetsområdeschef Sydväst/Hisingen, Kulturförvaltningen 031-368 36 89 annika.cross@kultur.goteborg.se

Stefan Öhman, Utbildningschef Utbildningsförvaltningen 031-367 26 10 stefan.ohman@educ.goteborg.se

Karin Vikhoff Valestrand, enhetschef Älvstrandens bibliotek, Utbildningsförvaltningen 070-5407510
karin.vikhoff-valestrand@educ.goteborg.se