Talböcker/Legimus

Har du svårt att läsa vanliga böcker? I så fall kan du låna talböcker. En talbok är en inläst bok som du kan lyssna på via dator eller appen Legimus i en mobiltelefon eller surfplatta. Prata med en bibliotekarie för att få hjälp att låna talböcker.

Du kan även få ett nedladdningskonto hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Där hittar du över 100 000 talböcker att själv ladda ned. För att få ett nedladdningskonto och tillgång till appen Legimus måste du boka en tid med en bibliotekarie. Om du är under 18 år ska målsman skriva under ett avtal.

Mer info om Legimus hittar du på MTM:s webbplats.

På Youtube finns en kort informationsfilm om talböcker och Legimus