MIK - Medie och informationskunnighet

Älvstrandens bibliotek är ett MIK-bibliotek. MIK står för medie- och informationskunnighet och handlar om att förstå mediers roll i samhället, om att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt om att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Bibliotekarierna på Älvstrandens bibliotek arbetar med MIK bland annat genom att regelbundet undervisa i informationssökning och källkritik, men också genom att på andra sätt försöka bidra till att stärka elevers medie- och informationskunnighet. Mer information om MIK hittar du hos Statens medieråd.