För dig som är lärare

Älvstrandens bibliotek erbjuder dig som lärare och dina elever allt ifrån boktips till lektioner i informationssökning och källkritik. Vi tillhandahåller lokaler och köper gärna in litteratur efter önskemål.

Biblioteksintroduktion
Alla elever i årskurs ett ska komma på introduktion på biblioteket. Vi visar hur de kan använda biblioteket och bibliotekskortet, som de får vid tillfället. Boka in en tid med din klass under augusti eller september. Hämta låneförbindelser i förväg, de måste skrivas på av vårdnadshavare för elever under 18 år.

Lektioner i informationssökning och källkritik
Utifrån dina önskemål arbetar vi fram en eller flera lektioner i
informationssökning och/eller källkritik, anpassat till elevernas nivå. Lektionerna bör kopplas till ett pågående arbete och kan utformas som föreläsningar eller workshops. Kontakta oss när du börjar planera ett nytt arbetsområde.

Gymnasiearbetet
Vi ger lektioner i informationssökning och/eller källkritik för treorna inför gymnasiearbetet, gärna för flera klasser samtidigt och i ett tidigt stadie av arbetet. Senare under året kan vi stödja eleverna med sina arbeten, t. ex. gå runt i klasser och hjälpa till att hitta och värdera information och ange källor. Kontakta oss för att planera ett upplägg!

Information/litteratur
Innan dina elever får en uppgift som kräver egna källor, skriv ett mail och berätta för oss om det. Då ser vi till att det finns relevant material på biblioteket.

Legimus
Elever med läsnedsättning har rätt till talböcker. Med ett konto på Legimus laddar eleven själv ner böckerna. Eleven är välkommen på drop-in på måndagar kl 9-15  för genomgång och registrering. Personer under 18 år behöver tillstånd från vårdnadshavare, avtalet finns att hämta på biblioteket. Lärare är ovärderliga för att identifiera de elever som behöver ett Legimus-konto!

Bokprat
För att skapa läslust håller vi i bokpresentationer där vi på ett engagerande och entusiasmerande sätt berättar om de titlar eleverna ska läsa. Tänk på att boka i god tid. Vi erbjuder även ett författarbesök varje läsår, kontakta Anna Elwing för att önska författare till din skola.

Klassuppsättning
Vi har böcker i klassuppsättning på både svenska och engelska, även lättläst. På Hjärntorget finns en lista på de titlar vi har. Boka genom att kontakta biblioteket. Berätta gärna för oss om boktitlar du önskar i klassuppsättning.

Egna önskemål
Har du egna idéer om hur du kan använda biblioteket? Eller förslag på hur vi kan samarbeta? Kontakta oss! Vi försöker tillmötesgå era önskemål så långt det går.