Kontaktuppgifter

Foto: Lo Birgersson
Telefon
031-366 51 69
Besöksadress
Nya Älvegårdsvägen 10
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition Lena Bobeck
Tillgänglighetsinformation

Sjukanmälan

Sjukanmälan registreras via
Hjärntorget före klockan 08.00 varje frånvarodag.

Rektor

Telefon
031- 366 51 71
Kontakt
Carina Antonsson Dahlin

Administratör

Telefon
031-366 51 69
Kontakt
Lena Bobeck

Skolsköterska

Telefon
031-366 61 72
Kontakt
Liv Elmgren

Kurator

Telefon
031-367 34 86
Kontakt
Anna Johansson

Specialpedagog

Telefon
031-367 35 10
Kontakt
Arvin Yekerusta

Galaxen fritidshem åk 2 och 3

Telefon
031-366 51 61, 072-526 45 08

Äventyret fritidshem åk 1

Telefon
031-366 51 62, 072-526 45 10

Vänskapen förskoleklass och fritidshem

Telefon
031-366 51 60, 072-526 45 02

Kök

Telefon
031-366 51 59

Hitta hit