Kontaktuppgifter

Altplatsens äldreboende. Foto: Stefan Borg
Besöksadress
Positivgatan 15
Postadress
Positivgatan 15
421 51 Västra Frölunda
Tillgänglighetsinformation

Enhetschef Annika Mattson

Telefon
031-366 29 18

Enhet 1:3 (somatik) och enhet 2:3 (demens)

Enhetschef Inger Larsson

Telefon
031-366 25 28

Enhet 2:1 (demens) och enhet 2:2 (demens)

Enhetschef Malin Svanberg

Telefon
031-366 25 33

Enhet 1:1 (somatik) och enhet 1:2 (somatik)

Hitta hit