Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Allmänna vägen 40 är en charmig förskola med fina lokaler och består av två avdelningar, Hjärtat och Stjärnan, med barn i åldern 1-5 år. Arbetslagen har ett nära samarbete.

Förskolan ligger i ett bostadskvarter och har en egen gård. Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter och planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet.

Maten lagas på ett äldreboende i närheten och är nyttig och ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Information och dialog

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som vårdnadshavare. Du får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Informationsbrev från rektor
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn
  • Månadsbrev - varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med relevant information om verksamheten
  • Hjärntorget, som är vår lärplattform där bilder, film och text som beskriver vår verksamhet publiceras
  • Möte för alla vårdnadshavare en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år

Vår profil är delaktighet och inflytande utifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär att vi stävar efter att vidga våra och barnens normer för att varje barn ska ha rätt att känna sig uppskattad och tillhöra en gemenskap och människors olikheter ska ses som en tillgång i gruppen.

Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt och komma dit och vara där. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik och vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet tillsammans med kunnig personal.

Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Därtill utgör Göteborgs Stads förhållningssätt utgångspunkter för verksamheten.