Mer om Allégården

Det vackra huset Allégården har mer än en hundraårig historia. Det började som bibliotek, har varit med om ett stormigt 70-tal och är nu aktivitetshus för de seniora göteborgarna.

Allégården, Hagahuset eller Dicksonska Folkbiblioteket, kärt barn har många namn. 1897 invigdes Dicksonska biblioteket som Skandinaviens första folkbibliotek. Byggnaden användes som bibliotek fram till 1967 då staden byggde sitt nya bibliotek vid Götaplatsen.

I några år var det oklart om huset skulle få vara kvar och vad det skulle användas till. En period användes det till konstutställningar. Men på hösten 1970 startades olika verksamheter för ungdomar i central stan som ett allaktivitetshus, Hagahuset, och blev bland annat ett centrum för den progressiva musikrörelsen i Göteborg.

Hagahuset blev ett fäste för aktionsgruppen Bevara Haga som arbetade mot rivningsplanerna av gamla Haga. Huset stängdes av brandmyndigheten 1972. Det ledde till en ockupation av huset som slutade med demonstrationer och kravaller. Polisen och kommunen rensade till slut Hagahuset och dörrar och fönster spikades igen.

1973 öppnades huset som aktivitetshus för det växande antalet pensionärer i staden. 1993 bildades Allégårdens Pensionärsförening som idag bedriver kurser och sammankomster i huset.

Sedan slutet av 1993 förvaltas Allégården av Göteborgs Stads fastighetsbolag Higab som renoverade huset 1995. Det är Social resursförvaltning i Göteborgs Stad som ansvarar för Allégården.

2011 förklarades Allégården som byggnadsminne av Länsstyrelsen i Västra Götaland, med motiveringen att byggnaden har såväl ett social- och kulturhistoriskt värde samt stora arkitektur- och byggnadshistoriska värden.