Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan består av fem avdelningar uppdelat på två våningsplan. På det övre planet finns avdelningarna Trädet 1 och Trädet 2 för de äldre barnen. På nedre plan finns tre avdelningar för de yngre barnen; Junibacken, Saltkråkan och Lönneberga.

Förskolan ligger i en äldre byggnad med flera rum på varje avdelning där barnen ges möjlighet att leka i mindre grupper. På förskolan arbetar det 17 pedagoger varav 12 är utbildade förskollärare. Inom vår enhet finns det även tillgång till specialpedagoger, psykolog och socionom.

Vi har en härlig utegård i söderläge med både gräs, sand och asfalt som ger möjligheter och inspirerar till mycket lek tillsammans både stora och små. Dagarna erbjuder varierande inne- och utevistelse efter barngruppernas behov. Vi erbjuder barnen utflykter anpassade efter ålder och intresse. Teater, bio, och museibesök blir det också. Vi uppmärksammar även traditioner gemensamt på förskolan.

Förskolan är certifierad genom Grön Flagg, vilket är ett pedagogiskt verktyg som stödjer ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt med genus och jämställdhet i enlighet med förskolans läroplan, Lpfö98 rev 2010.
Hela förskolan arbetar med ett nytt boktema varje år.

Vi planerar verksamheten utifrån barnens nyfikenhet, intressen och frågor. Vi pedagoger ser oss som medforskande tillsammans med barnen. Vi arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten ska vara lärorik, rolig och trygg. Vår pedagogiska verksamhet ger barnen många möjligheter att leka, arbeta självständigt och tillsammans med många kamrater. Planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi använder oss av olika uttryckssätt så som musik, bild, dans/rörelse och skapande.