Om Aktivitetsverkstan


Aktivitetsverkstan är en daglig verksamhet för dig med en neuropsykiatrisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar grupp och aktivitetsbaserat vilket innebär att du själv väljer hur din vecka ska se ut och arbetar sedan i en grupp om 3-5 deltagare. Vi har inga enskilda aktiviteter.