Aktiviteter

Aktivitetshuset erbjuder möjlighet till social gemenskap, meningsfull sysselsättning och stöd ut i arbete eller studier. Vi är till för dig som är 18 – 65 år, har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och vill bryta din isolering.

Mötesplats

Du kan komma hit för att träffa andra, ta en fika eller läsa en tidning. Handledare finns tillgängliga i träffpunkten.

Öppna aktiviteter

Utbudet varierar beroende på efterfrågan och aktivitetshusets förutsättningar. Öppna aktiviteter är kostnadsfria, eventuellt kan en materialkostnad tillkomma.

Arbetsgrupper och terminslångt program för unga vuxna

I köksgruppen kommer du överens med handledaren om vilka tider och dagar du deltar. Du kan delta som en förberedelse för arbete eller studier.
I effektbutiken deltar du som är ung vuxen mellan 18 — 35 år och har för avsikt att närma dig arbetslivet. Programmet sträcker sig över en termin och berör livsvillkor och hälsa, fotografering, med målsättning att kunna arbeta i en e-handel. Efter avslutat program kan du vara med i e-handelsgruppen och / eller få stöd av vår arbetsspecialist.

Kurser och studiecirklar

Vi erbjuder kurser i egen regi och studiecirklar i samarbete med studieförbund. Du betalar en avgift för att delta i en kurs eller studiecirkel och materialkostnad kan tillkomma.

Mat och fika

Det finns möjlighet att köpa fika. Flera dagar i veckan lagar en köksgrupp lunch som går att köpa till självkostnadspris.

Samtal om återhämtning

Samtal i grupp under ledning av handledare, med olika teman som berör återhämtning efter psykisk ohälsa.

Husmöten

Vi tror att möjligheten att påverka ökar känsla av delaktighet. På våra husmöten kan du bidra med dina idéer.

Friskvårdsklubben

Vi samarbetar med Friskvårdsklubben som håller i olika aktiviteter.