Foto: Lisa Sundberg

Aktiviteter

Aktivitetshuset erbjuder möjlighet till social gemenskap, meningsfull sysselsättning och stöd ut i arbete eller studier. Vi är till för dig som är från 18 år, har psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning och vill bryta din isolering.

Mötesplats

Du kan komma hit för att träffa andra, ta en fika eller läsa en tidning. Handledare finns tillgängliga i träffpunkten/mötesplatsen.

Öppna aktiviteter 

Utbudet varierar beroende på efterfrågan och aktivitetshusets förutsättningar. Öppna aktiviteter är kostnadsfria, eventuellt kan en materialkostnad tillkomma.

Arbetsgrupp

I köksgruppen kommer du överens med handledaren om vilka tider och dagar du deltar. Du kan delta som en förberedelse för arbetsliv eller studier, eller för att du vill ha en strukturerad sysselsättning.

Unga vuxna

Är du 18–35 år och vill träffa andra unga i samma situation så finns det en grupp som träffas och har olika aktiviteter. Gruppen bestämmer aktiviteter tillsammans. Det kan exempelvis vara att spela brädspel, laga mat, gå på en utställning, ta en fika på stan eller grilla i en park.

Kurser och studiecirklar

Vi erbjuder kurser i egen regi och studiecirklar i samarbete med studieförbund. Kursernas innehåll kan variera. Du betalar en avgift för att delta i en kurs eller studiecirkel och materialkostnad kan tillkomma.

Samtal om återhämtning

Samtal i grupp under ledning av handledare, med olika teman som berör återhämtning efter psykisk ohälsa.

Husmöten

Vi tror att möjligheten att påverka ökar en känsla av delaktighet. På våra husmöten kan du bidra med dina idéer.

Mat och fika

På Aktivitetshuset finns möjlighet att köpa fika. Flera dagar i veckan lagar en köksgrupp lunch som går att köpa till självkostnadspris.

Friskvårdsklubben

Vi samarbetar med Friskvårdsklubben som bland annat håller olika aktiviteter.