Lärare sökte inspiration på mässa i London


Publicerad 20 april 2023

Alla elever ska ha möjlighet att ta del av lärande, undervisning och gemenskap. Eftersom eleverna har olika förutsättningar och behov kan skolan vara en utmanande miljö för en del elever. Åkeredsskolan har de senaste åren fokuserat på tillgängliga lärmiljöer kopplat till digitala verktyg.

Skolan har ett särskilt ansvar i att anpassa lärmiljön och undervisningen, och för att ta bort hinder. Skolans lärmiljö handlar om den psykiska, fysiska och sociala miljön för eleverna.

– Vi på skolan har de senaste åren arbetat med att skapa tillgängliga lärmiljöer på Åkeredsskolan. En del i det arbetet har varit att utforska hur vi kan ta hjälp av digitala verktyg, och vara öppna för nya tankar och arbetssätt, säger Anki Kaipiainen. tillförordnad biträdande rektor på Åkeredsskolan.

Atlas konferens har en fond där lärare och skolledare kan söka medel för att delta på konferenser i hela världen. Åkeredsskolan sökte detta för att besöka BETT-mässan i London. Det är en mässa som anordnas varje år och är en global mötesplats för lärare, skolledare och teknikföretag. De vill inspirera och sprida idéer inom undervisningsteknologi (edtech). Skolan fick bidraget och två av lärarna fick åka till London tidigare i år för att inspireras lyssna på skapare av digitala plattformar, appar och hårdvara.

–  Vi besökte mässan och fick ta del av spännande idéer och nytänkande. Vi fick exempelvis se hur undervisning kan bedrivas helt digitalt, genom att eleven bokar en lärare utanför ordinarie undervisningstid, säger Anki.

– Det vi framför allt tar med oss från de här dagarna är hur viktigt det är med relationer, engagemang och ett bra sampel med eleven å andra sidan skärmen. Ett verktyg kommer aldrig ersätta eller väga upp behovet av relationer. Det här är någonting som vi kommer att arbeta vidare med på skolan.

Vi fick bland annat med oss att genom att sätta på undertexterna på alla filmer som visas på skolan. Det får eleverna att läsa saker som de annars inte hade läst. Plus att det ökar tillgängligheten för de som behöver.