Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här får barnen uppleva välgenomtänkta och stimulerande miljöer, både inne och ute, som uppmuntrar till lek och lärande. Vi besöker ofta skog, hav och fågelmarker som ligger på gångavstånd.

Avdelningar och personal

Här finns två småbarnsavdelningar och två åldersblandade syskonavdelningar. Vi har eget kök med en kokerska som lagar god och näringsriktig mat till oss.

Pedagogik med stimulerande miljöer

Hos oss får alla barn uppleva en stimulerande miljö som uppmuntrar till lek och lärande, inne som ute. Vi tänker mycket på att miljöer och material ska passa barnen utifrån deras perspektiv. I vår vardag använder vi oss av våra IT-verktyg.

Vi arbetar aktivt med att minska ljudvolymen och bullernivåerna i förskolan, till exempel genom att dela in barnen i mindre lekgrupper samt vid inhandling av nya material och leksaker.

Det är nära till vacker natur och vi går ofta till skogen. I skogen får barnen träna bland annat sina motoriska färdigheter genom att klättra i träd, bygga med pinnar och stenar och gå i kuperad terräng. Barnen får lära sig tidigt att ta hänsyn till skogen och dess djurliv. Vi har också gångavstånd till hästar och kor som är ute året om.

En dag på förskolan

Frukost äter vi mellan klockan 8 och 8.30. Därefter har vi planerade och styrda aktiviteter eller mer fria aktiviteter där barnen själva väljer efter sina egna intressen och nyfikenhet. Det finns tid för lek inne och ute eller en tur till skogen. Innan lunch har vi samling som innehåller till exempel sång och rytmik, matematik eller språklek.

Lunch serveras klockan 11.30. Matsituationen ska vara en lugn och trevlig stund där det finns möjlighet för samtal i mindre grupper.

Efter lunch lyssnar de äldre barnen på saga, med möjlighet till en lugn stund med egen madrass och personligt tillbehör. De yngre barnen som behöver sova gör det i ett annat rum.

Efter vilan går vi ut eller stannar inne. Det finns tid för lek eller lugna aktiviteter. Mellanmål serveras senast klockan 14.30. Därefter fortsätter lek eller egen vald aktivitet.

Föränderlig inomhusmiljö och rymlig gård

Avdelningarnas innemiljöer ändras och ser olika ut beroende på vilka fokusområden vi arbetar med för tillfället. Vår gård är ljus och rymlig med många olika lekmöjligheter.

Samarbete med skolan

Samma år som ditt barn fyller sex år är det dags för övergång till skolan. För att ditt barn ska få en bra start i skolan har förskolan ett samarbete med närliggande skolor utifrån 1 till 16- års perspektiv ”Det livslånga lärandet”.