Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här använder vi leken som pedagogiskt verktyg när vi arbetar med mångfald och lär barnen att lyssna på varandra. Förskolan ligger i Åkered, med närhet till ett vackert naturområde, Välen, där det finns hav och skog.

Avdelningar och personal

På vår lilla förskola finns en enda avdelning med barn från 1 till 5 år. Här arbetar tre förskollärare och en barnskötare. Vi har eget kök med kokerska som lagar god och näringsriktig mat till oss.

Leken som pedagogiskt verktyg

Vårt mål på förskolan är att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande. Vi arbetar utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter och ser leken som det bästa redskapet för barns lärande.

Vi strävar efter att barnen ska känna glädje och trygghet, de ska utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi lyfter fram olikheter och arbetar med mångfalden, hos kan alla känna sig hemma och alla barn ska känna lika värde. Här lägger vi också stor vikt vid att alla ska ges möjlighet att komma till tals – att göra sin röst hörd – och lära sig att lyssna till varandra. Det är viktigt att träna barnen i socialt samspel och i att bemöta varandra på ett positivt sätt.

Vi lägger tyngd vid att kombinera verksamhetens innehåll med IT-verktyg. På förskolan utmanas barn i sitt lärande – bland annat genom att intresset och nyfikenheten till skriftspråket, matematik och estetiska lärprocesser väcks till liv.

En dag på förskolan

Frukost, lunch och mellanmål serveras alltid på fasta tider. Efter frukost har vi planerade och styrda aktiviteter eller mer fria aktiviteter där barnen själva väljer efter sina egna intressen och nyfikenhet. Det finns tid för lek inne eller ute eller en tur till skogen.

Innan lunch har vi samling med till exempel sång och rytmik eller språk eller matematik. När vi äter ska det vara en lugn och trevlig stund där det finns möjlighet för samtal i mindre grupper. Efter lunch har de äldre barnen en sagostund med möjlighet till en lugn stund med egen madrass och personligt tillbehör. De yngre barnen som behöver sova gör det i ett annat rum.

Efter vilan går vi antingen ut eller stannar inne. Det finns tid för lek eller lugn aktivitet. Vi äter mellanmål och fortsätter därefter med lek eller egen vald aktivitet

Vacker inomhusmiljö och spännande gård

Vår förskola finns i en vacker gul skolbyggnad som byggdes 1906 och som kallas för Villa Villekulla.

Både ute och inne har vi en miljö som är innehållsrik och inbjudande som vi utformar tillsammans med barnen efter deras behov, intressen och tidigare erfarenheter. Vi ser också att när barnen får vara delaktiga i att påverka miljön lär de sig att värna om den. Inomhusmiljön är mycket vacker med stora ljusa, luftiga rum och högt i tak. På den gamla skolgården finns små spännande bergknallar och skogsdungar som lockar till lek och utmaningar.

Samarbete med skolan

Samma år som ditt barn fyller sex år är det dags för övergång till skolan. För att ditt barn ska få en bra start i skolan har förskolan ett samarbete med närliggande skolor utifrån 1 till 16- års perspektiv ”Det livslånga lärandet”.