Park- och naturförvaltningen säger upp avtal gällande bemannade lekplatser

Publicerad 18 december 2019

Efter beslut av kommunfullmäktige i budget 2020 säger park- och naturförvaltningen formellt upp avtalet med stadsdelsförvaltningarna och fyra bemannade lekplatser. En av dessa är Actionpark i Centrum.

Det uppsagda avtalet innebär att Park och naturförvaltningen från och med 30 juni inte längre bidrar till att finansiera bemanningen i bland andra Actionpark. Centrums stadsdelsförvaltning är mån om den förebyggande och främjande verksamhet som drivs i parken i dag, och har därför gjort utrymme i den egna budgeten för att bevara dessa.

Samtidigt har park- och naturförvaltningen, inför avvecklingen, fått i uppdrag av park- och naturnämnden att, i samverkan med berörda stadsdelar som ansvarar för personalen, utreda förutsättningarna för och beskriva konsekvenserna av att ta bort bemanning på lekplatser under 2020.

Park- och naturförvaltningen kommer i samband med avvecklingen att utreda förutsättningar för andra trygghetsskapande åtgärder i berörda områden i samverkan med andra aktörer.

Här kan du läsa mer om beslutet i park- och naturförvaltningen