Bild: Chris Ovemery

Action i Parken - Gothenburg Bowl Games

Action i Parken är en endagsfestival som är gratis och öppen för alla. Under en höstdag i september fylls Actionpark med musik, människor, tävlingar, utställare och mat.

Festivalen ”Action i Parken” genomfördes för första gången i nuvarande format fredagen den 13:e september 2013, och hölls i Actionpark bakom Bergakungen.

Det är en endagsfestival som vill visa på det utbudet som finns i Göteborg för att skapa sig en meningsfull fritid. I centrum står den internationella skatetävlingen Gothenburg Bowl Games.

Sedan starten 2013 har besökarantalet ökat konstant, från drygt femhundra till närmre tretusen 2017. 

Festivalen drivs och bekostas av Actionpark och Arena 29 - Ungdomssatsningen i Centrum ihop med olika sponsorer och samarbetspartners.

Årets festival, 2017, gick av stapeln lördagen den 2 september. På Gothenburg Bowl Games sida på Facebook hittar du bilder.

Här är också några klipp från festivalen 2016