Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Tunnlandsgatans förskola öppnades 1967 och är Högsbos äldsta förskola. Lokalerna är charmiga och hemtrevliga och gården är lummig med fruktträd. Pedagogerna och barnen arbetar aktivt med demokratiska värderingar, hänsyn och empati. Vi anser att det är viktigt att alla visar respekt för varandra.

Om verksamheten

Vår förskola består av tre avdelningar: Nalle Puh, Trollet och Snigeln i åldrarna 1-5 år. Vi har en fin gemenskap och samverkan mellan avdelningarna och eftersom det är en ganska liten förskola känner pedagogerna alla barn, oavsett avdelning. Förskolan är byggd i ett plan och varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper.

Vi arbetar aktivt med demokratiska värderingar och begrepp som ansvar, hänsyn och empati. Vi anser att det är viktigt att alla visar respekt för varandra. Förskolan är till för alla barn på var och ens villkor. Att barnen upplever verksamheten som meningsfull och att de får känna sig delaktiga är en viktig grund för utveckling och lärande.

Vi samarbetar med grundskolorna i området. En gemensam syn på kunskap och lärande lägger grunden för en trygg övergång mellan förskola och skola.

Rolig och utmanande gård

Vi lägger stort fokus på utevistelsen och är ute så mycket vi kan under dagen. Förskolan har en stor, kuperad gård som har tillhört ett av de gamla Högsbotorphusen. Gården är lummig och innehåller fruktträd och bärbuskar. På vår övre gård har vi gungor, sandlådor, bergsknallar, asfalt och gräs. På vår nedre gård som är väldigt stor har barnen möjlighet att leka gömme bland buskar och träd, spela fotboll, åka rutschkana och klättra i berg, träd och klätterställning. Där finns också en naturlig koja inne i en rhododendron som är mycket populär.

Utemiljön är väldigt uppskattad av barnen och den ger möjlighet till utforskande och kreativitet i leken. Vi arbetar aktivt med naturen som lärmiljö!

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare.

Den viktiga dialogen mellan föräldrar och pedagoger

Eftersom förskolan är ett komplement till hemmet är ett väl fungerande föräldrasamarbete viktigt. En öppen och förtroendefull relation med er föräldrar är en förutsättning för vårt arbete. Det finns många olika familjer och ingen är mer rätt än någon annan. Här på Tunnlandsgatan är alla familjer välkomna!

Vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. All information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Att genom en dokumentationsloggbok visa och berätta vad vi gör blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.

Om ni är intresserade av vår förskola är det bara att kontakta oss!