Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Långströmsgatan 32-34 har flyttat till Toredalsgatan 76 B, under tiden som ny förskolan byggs. Den nya förskolan på Långströmsgatan 34 D planeras att vara klar hösten 2023 och då flyttar verksamheten tillbaka.

Förskolans avdelningar och personal

Förskolan har cirka 60 barn fördelade på fyra avdelningar:

Diamanten – yngre barn
Safiren – yngre barn
Rubinen – äldre barn
Smaragden – äldre barn

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare, samt personal som ansvarar för kök och städ. 

Varje avdelning arbetar i två mindre grupper med två pedagoger i varje grupp.

Avdelningarna är rymliga och erbjuder flera mindre rum. Miljöerna är planerade med barnet i fokus och bjuder in till utforskande, lek och kreativt skapande.

Undervisning, lek och omsorg bildar en helhet

I samverkan med barn och vårdnadshavare erbjuder engagerade pedagoger en variation av aktiviteter där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet.

Varje dag fylls med olika aktiviteter, utifrån ett tematiskt innehåll, både inomhus och utomhus. Vi fokuserar mycket på barns språkutveckling och förskolans värdegrund.

Vår gård består av både naturliga gräsytor och planerade lekredskap. En skön pergola täcker sandytorna. Vid fint väder under vår, sommar och höst äter vi mellanmål ute. Under vintern när det är snö har vi en pulkabacke alldeles utanför förskolans gård.

Stor del av maten är ekologisk

Frukost serveras klockan 8, lunch cirka klockan 11 och mellanmål cirka klockan 14.30.

En så stor del som möjligt av maten som serveras är ekologisk.