Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Stomvägens förskola ligger med närhet till Askims torg, natur, bibliotek och kollektivtrafik. Här lägger vi stort fokus på socialt samspel och lek. En medveten tanke finns runt miljöfrågor. Vi sopsorterar, komposterar och har vissa år egna odlingar.

Fyra avdelningar

På förskolan finns fyra avdelningar: Lejonet, Leoparden, Björnen och Lodjuret. De yngre barnen går på Lejonet och Leoparden medan de äldre går på Lodjuret och Björnen.

Förskolan har aktivitetsinriktade rum där barnen kan vara i både mindre och större grupper. Innehållet i rummen byter karaktär alltefter barnens intressen och lek. Vi lägger stort fokus på socialt samspel och har återkommande aktiviteter tillsammans i hela huset.

Fin och kuperad gård

Gården är genomtänkt och det finns mycket att göra, gräs att leka på och asfalt att åka trehjuling på. Vi har gungor, klätterställning och rutschkana. Utflykter till närliggande grönområden gör vi regelbundet.

Det finns en medveten tanke finns runt miljöfrågor. Vi sopsorterar, komposterar och har vissa år egna odlingar med grönsaker som barnen får tillaga och smaka på.

Utbildad personal med känsla för språket

På förskolan läser vi mycket tillsammans med barnen och besöker ofta närliggande bibliotek. Genom bokprat, rörelse, rytmik och språklekar stärker vi språkkänslan hos barnen.

Föräldradialog och delaktighet

Här arbetar vi för en öppen daglig kommunikation vid lämning och hämtning. Information och dokumentation till föräldrarna sker genom plattformen Hjärntorget. Genom att visa och berätta vad vi gör i en dokumentationsloggbok blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag. Målet är att både föräldrar och barn ska känna sig hörda. Föräldrar är alltid välkomna att vara med sitt barn en hel dag eller delar av dagen.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.