Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Spannlandsgatans förskola ligger i Högsbo och har en fin gård med både gräsmattor och skog. På vintern har vi en egen pulkabacke alldeles utanför dörren! Är du som vårdnadshavare nyfiken på vår verksamhet får du gärna komma och se hur vi har det. Från och med höstterminen kommer förskolan Marklandsgatan 41, Marklandsgatan 21 och Spannlandsgatan 1 slås samman till en administrativ enhet. Det betyder att du behöver söka plats på förskolan Marklandsgatan 41 om du är intresserad av en plats här.

Att söka plats på förskolan från hösten 2024

Från och med höstterminen kommer förskolan Marklandsgatan 41, Marklandsgatan 21 och Spannlandsgatan 1 slås samman till en administrativ enhet. Det görs för att det ska bli enklare att dela in barnen i grupper med en bra sammansättning, fördela personal och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.

Det betyder att du behöver söka plats på förskolan Marklandsgatan 41 om du är intresserad av en plats här. När du söker till förskolan Marklandsgatan 41 får ditt barn plats på en avdelning i en av de tre byggnaderna. Byggnaderna ligger med några hundra meters avstånd.

Om verksamheten

På vår förskola har vi två avdelningar: Kasperdockan för barn som är 1-4 år och Gläntan för barn som är 3-6 år.

Kasperdockan arbetar med språkutveckling i fokus genom sagor, rim och ramsor, drama, musik, och tecken som stöd.  Vår verksamhet genomsyras av ett genusperspektiv och alla människors lika värde.

Förskolans fina gård har en kuperad terräng med både gräsmattor och skog, vilket ger möjlighet till utforskande och upptäckande.

Föräldradialog och delaktighet

Vi vill samverka med dig som förälder så att barnen får en trygg och meningsfull tillvaro som lägger grunden till en öppen och hänsynsfull människa. Den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning är viktig. Via vår plattform Unikum får du som förälder information om verksamheten.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.