Till innehåll
Foto: Lo Birgersson

Skolspåret 2 förskola

Förskolan Skolspåret 2-4 är en av Hjällbos största förskolor med 5 avdelningar. Här finns det gott om utrymme i såväl stora rum som mindre avskilda rum detta ger möjlighet till ostörd lek och skapande verksamhet. I huset finns det en gemensam ateljé och en stor samlingssal (Torget). Välkommen!

${loading}