Kontaktuppgifter

Sjupundsgatans förskola.
Telefon
031-366 04 40
Besöksadress
Sjupundsgatan 28
Postadress
Box 1116
405 23 Göteborg
Kontakt
Liselotte Tarrach, rektor
Tillgänglighetsinformation

Liselotte Tarrach, rektor

Telefon
031- 366 04 40

Eld 1-3 år, plan 1

Telefon
031-366 04 62

Luft 1-3 år, plan 1

Telefon
031-366 04 56

Vatten 3-5 år, plan 2

Telefon
031-366 04 66

Jord 3-5 år, plan 2

Telefon
031-366 04 63

Hitta hit