Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Pilegården 9H är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger i utkanten av ett hyreshusområde, med närhet till både naturområdet i Sisjön och till havet. Vi är utomhus så mycket det går under dagarna och åker ofta på utflykter och är med om kulturupplevelser. Vår målsättning är trygga, glada och kompetenta barn som lär sig och utvecklas tillsammans. Förskolan stänger tillfälligt under husbygge och renovering. Barngrupperna flyttar till Sisjöbäckens förskola i augusti 2020.

Reggio Emilia-inspirerad förskola

I en Reggio Emilia-inspirerad förskola möter barnen alltid stor respekt för sina kompetenser och tillåts själva komma fram till lösningar i olika situationer. Dessa situationer dokumenteras och sedan reflekterar barn och vuxna tillsammans över dem. På så sätt läggs grunden till ett livslångt lärande. Innemiljön är helt anpassad efter barnen med låga bord, stolar, toaletter, handfat och diskbänkar, vilket ökar barnens självständighet.

Storarbetslag och barnen 1-5 år är indelade i tre grupper

Här arbetar vi i storarbetslag och barnen 1-5 år är indelade i tre grupper. Under delar av dagen är indelningen en röd grupp 5-6 år, en grön grupp 3-4 år och en blå grupp 1-2 år.

Förskolan har ett våningsplan och flera olika inspirerande rum och miljöer för olika aktiviteter. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa till utveckling och samarbete. Barnens språkutveckling stimuleras på många olika sätt och vi använder sång, musik, dans, drama såväl som rim och ramsor. Förskolan har en inriktning kring estetiska lärprocesser och besöker ofta stadens rika kulturutbud.

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen. Gården är varierad och anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi har sand, gräs, buskar, gungor samt asfalt att cykla på. Vi äter ofta mellanmål ute och målar och skapar utomhus under den varmare delen av året.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling samt fortbildade i den barnsyn och lärosyn som präglar Reggio Emilia-filosofin, vilken är väl grundad i läroplanen. IT används som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator, iPads och smartboard är hjälp- och kommunikationsmedel för pedagogisk dokumentation och för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Pilegårdens förskola arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. All information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Genom att visa och berätta vad vi gör i dokumentationsloggbok på Hjärntorget och i muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att alla barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möte en gång per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.