Ny organisation för grundskolorna i Göteborg

Publicerad 17 juni 2021

När höstterminen startar i augusti inför Göteborgs Stad en ny organisation för grundskolorna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet i undervisningen.

Vi vill skapa en långsiktigt hållbar organisation som gör att skolorna blir starkare tillsammans. Skolorna ska få större möjlighet att samverka för att möta elevers olika behov av stöd och kunna ge stödet där det behövs som mest. Skolans medarbetare ska även få bättre förutsättningar att lära av varandra och tillsammans utveckla och förbättra undervisningen, säger Bengt Randén, grundskoledirektör.

Stegvis förändring av organisationen

Förberedelserna har pågått sedan hösten 2020 och den nya organisationen införs stegvis. Steg ett är redan klart. Från 1 januari hör varje skolenhet till ett nytt så kallat utbildningsområde som följer Göteborgs Stads nya stadsområden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Förändringen är en del av Göteborgs stads omorganisation av stadsdelsförvaltningarna.

Skolområden med gemensam skolledning

Nästa steg blir när skolan startar till hösten då vi förändrar styrning och ledning på grundskolorna. I den nya organisationen blir stadens skolenheter större och färre än förut. Vi slår samman skolenheter på samma adress till en skolenhet. Alla skolenheter ingår i så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolenheter och har en gemensam rektor och skolledning. Förändringarna gäller även grundsärskolan, som i de flesta fall kommer att ingå i en skolenhet. Grupperna i grundsärskolan förändras inte, utan finns kvar som förut.

Även elevhälsans organisation ändras – det vill säga skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. Vi gör ändringarna för att elevhälsan ska vara så tillgänglig som möjligt och en del av skolans förebyggande arbete med hälsa och en god miljö för elevernas lärande.

Undervisningen fortsätter som vanligt

För eleverna i Göteborgs grundskolor kommer undervisningen att fortsätta som vanligt. Men i den nya organisationen behöver eleverna inte byta skolenhet lika ofta vid läsårets slut.  Några kommer att få en ny rektor och en eller flera nya biträdande rektorer från höstterminen 2021.

Omorganisationen påverkar inte reglerna för skolplaceringar

Omorganisationen påverkar inte reglerna för skolplaceringarna. Vårdnadshavare som har ett barn som byter skolenhet vid terminens slut har möjlighet att önska var barnet ska gå i skolan. Att flera skolenheter grupperas i skolområden påverkar inte skolplaceringarna eftersom de fortfarande är olika skolenheter.

Läs mer och se filmen!

Läs mer om den nya organisationen på sidan på intranät eller på webbsidan Ny skolenhetsorganisation

Där finns även en film som beskriver den nya organisationen och som är textad på olika språk.

Kontakt:

Anders Andrén, projektledare grundskoleförvaltningen
Telefon: 031-366 83 90 Mobil +46 76-133 09 17
E-post: anders.andren@grundskola.goteborg.se