Foto: Carina Thorsson

Vår förskola


Förskolan Munspelsgatan 6 består av två byggnader och ligger i ett mångkulturellt område omgivet av natur och Ruddalens friluftsområde. Förskolan har även nära till bibliotek och kollektivtrafik. Med visionen "Alltid Bästa Möjliga Möte" vill vi att vår verksamhet ska genomsyras av bra möten.

Om lokalerna

Förskolan består av två byggnader: en enplansbyggnad med tre avdelningar och en byggnad i två plan. De yngre barnen tillbringar större delen av dagen på första våningen och de äldre på övre våningen.

Lokalerna består av stora ljusa rum med möbler som är anpassade efter barnens nivå, så att de självständigt kan ta del av materialet. På övre våningen är rummen indelade i intresseområden där barnen kan vara med och välja inriktning under dagen.

Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp. Vi ser barns lek som värdefull och en källa till utveckling och samarbete.

Om vår värdegrund

Varje individ, barn som vuxen, ska bli lyssnad på och respekterad. Att alltid ha barnets bästa för ögonen, att känna empati och att ha respekt och ödmjukhet i relationerna är viktigt. I vardagen kan det innebära att ta sig tid att lyssna, försöka förstå eller att hitta en bra lösning i stunden.

Genom respektfulla möten lägger vi grunden för trygga och nyfikna barn med lust att lära. Hos oss får du trevliga, inspirerande möten varje dag!

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus en stund varje dag och vi har en stor gård där alla barn kan mötas och utveckla samspel och delaktighet.

Gården är anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi har sand och gräs att leka på samt asfalt för att cykla eller spela bandy på.

Utbildad personal

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, med kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation.

IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Datorer, iPads och Smartboard är hjälp- och kommunikationsmedel.

Föräldradialog och delaktighet

I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda. Här arbetar vi för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning.

Information och dokumentation sker även via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i en dokumentationsloggbok kan du som förälder vara delaktig i barnens vardag på förskolan.