Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


På Marklandsgatan 41 förskola är det viktigt att erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och lärande. Barnen ska stärka sin medkänsla och utveckla sin empati. Vi försöker arbeta med ett medvetet jämställt förhållningssätt.

Om verksamheten

På Marklandsgatans förskola finns det tre avdelningar: Rävlyan 1-3 år, Lejonkulan 1-3 år och Myrstacken 1-3 år. Samarbete över avdelningarna är en självklarhet.

Här finns en stor och härlig utemiljö som inbjuder till mycket rörelse och utforskande.

Vi erbjuder en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och lärande. Vi ser det som viktigt att barnen stärker sin medkänsla och ska kunna känna och utveckla sin empati. Vi försöker arbeta med ett medvetet jämställt förhållningssätt.

Föräldradialog och delaktighet

Vi vill ha en öppen dialog med er föräldrar eftersom vi är ett komplement till hemmet. Den dagliga kommunikationen vid lämning och hämtning är viktig. Via vår plattform Unikum får du som förälder information om verksamheten.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möten två gånger per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med rektorer.