Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola


Förskolan Lindebovägen 1 ligger i ett naturskönt område i södra delen av Askim med nära till hav och natur samt goda kommunikationsmöjligheter. På förskolan ska alla barn känna trygghet, utveckla respekt för allt liv och leka och lära tillsammans. Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen och på förmiddagen sover de yngsta barnen ute i sina vagnar. Förskolan är helt nyrenoverad 2022.

Om verksamheten

På förskolan finns totalt fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna heter Ångan, Snoan, Visslan och Rälsen, vilket associerar till gamla Säröbanan. Förskolan har ett våningsplan och varje avdelning är uppdelad i olika rum som är anpassade efter barnens intresse och behov. Två avdelningar delar på en stor lekhall som inbjuder till olika fria aktiviteter samt större planerade aktiviteter.

Vi serverar frukost klockan 9.00, lunch kl.13.00 och mellanmål kl.15.30. Syftet är att alla barn har möjlighet att komma till förskolan innan frukost och på så sätt blir måltiden en trivsam stund med möjlighet till goda samtal. Inför lunch har de yngre barnen sovit och är utvilade. Vi upplever att detta upplägg bland annat leder till att barnen äter mer mat.

Utomhuspedagogik

Förskolan Lindebovägen 1 har en stor och fin gård som stimulerar till rörelselek och fantasi vid alla årstider. Vi har sand och gräs att leka på samt asfalt för att cykla eller spela bandy.

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen och på förmiddagen sover de yngsta barnen utomhus, under tak, i sina vagnar. Vi äter gärna mellanmål på gården.

Förskolan arbetar mot Grön Flagg, vilket är ett pedagogiskt miljöarbete utifrån vår läroplan, där exempelvis skogsutflykter och barnens egna odlingar ingår.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom IT. Förskolan har tillgång till två interaktiva tavlor, så kallade Smartboards, datorer samt iPads som hjälpmedel.

Vår målsättning på förskolan är att alla barn ska känna trygghet, utveckla respekt för allt liv, bli medvetna om demokrati, matematik, språk, naturkunskap och teknik.

Föräldradialog och delaktighet

Vi arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. All information och dokumentation sker via vår plattform Unikum. Genom att visa och berätta vad vi gör i en dokumentationsloggbok blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.