Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Lilla Skintebovägen är en stor förskola bestående av åtta avdelningar som ligger i ett lummigt och naturskönt område med både skog och hav inpå knutarna. Här finns många möjligheter att leka, lära och utforska. Mellanmål äter vi gärna ute på gården då vädret tillåter. På förskolan finns syskonavdelningar där barnen är 1-5 år gamla.

Åtta avdelningar, syskonavdelningar finns

På förskolan finns det åtta avdelningar med blandade åldersgrupper. I våra syskonavdelningar är barnen mellan 1-5 år.

För oss som arbetar på förskolan är det viktigt att förskolans verksamhet är rolig, trygg och lärorik. Den ska också vara fylld med lek och lust med planerade aktiviteter både inomhus och utomhus för att stimulera barns språk, inlevelseförmåga och motorik. Genom att mångsidigt utveckla barnens sätt att utrycka sig på, det vill säga olika språkformer, stimulerar vi deras tanke-, fantasi- och föreställningsvärld.

Ofta utelek på gården

Gården utmanar i leken och är anpassad utifrån antal barn på förskolan. Den används som pedagogisk lärmiljö av förskolans alla barn under stora delar av dagen. Vi äter gärna mellanmål ute på gården då vädret tillåter.

Personalgrupp med stor kompetens

Arbetslagen på Lilla Skintebovägens förskola består av barnskötare och förskollärare. De är erfarna pedagoger med stor kompetens. Förskollärarna har det pedagogiska ansvaret men hela arbetslaget ansvarar för att det pedagogiska uppdraget genomförs med god kvalitet.

Vårdnadshavare och delaktighet

Förskolan strävar efter en god kommunikation mellan vårdnadshavare och personal i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi använder också Hjärntorget som en gemensam kommunikationskanal för vårdnadshavare, förskolans personal och rektor. Föräldramöten genomförs varje termin och minst en gång per år har vi utvecklingssamtal för varje barn, fler samtal vid behov.

Ett annat forum för samverkan och delaktighet är det lokala brukarrådet som genomförs 2-3 gånger per termin. Där träffas representanter från varje avdelning tillsammans med rektor.