Foto: Lo Birgersson

Vår skola

Olikheter berikar och på Kannebäcksskolan möter vi alla elever med tilltro till varje persons unika förmåga. Under samlingsnamnet Kannebäcksskolan finns två skolor med elever från förskoleklass till årskurs 9.

Grundstenar i arbetet med att alla elever ska nå utbildningens mål är att eleven känner delaktighet, har en inre motivation och lust att lära. På Kannebäcksskolan gör vi det genom att varje elever känner sig trygg på skolan, respekteras för sin person, blir sedd samt har inflytande och kan påverka sin situation. 

Två skolor under samma namn

Under samlingsnamnet Kannebäcksskolan finns två skolor:

Vi delar också skolgård med Tremastaren F-6 och Grundsärskola Kannebäcksskolan.

Intresseanmälan

Om du vill anmäla intresse för att börja på någon av våra två skolor, kontakta oss för att få information om hur du ska göra.