Modell av Kannebäcksskolan. Foto: Asbjörn Hanssen

Vår skola

Olikheter berikar och på Kannebäcksskolan möter vi alla elever med tilltro till varje persons unika förmåga. Kannebäcksskolan är indelad i fyra spår; Döv och Hörsel, Grundsärskola, Tal och Språk och Tremastaren.

Skolans profil

För att nå utbildningens mål måste eleven känna delaktighet, ha en inre motivation och lust att lära. På Kannebäcksskolan gör vi det genom att varje elev känner sig trygg på skolan.

Kannebäcksskolan är indelad i fyra spår: Döv och Hörsel årskurs F-9, Grundsärskola årskurs 1-9, Tal och Språk årskurs F-9 och Tremastaren årskurs F-6. Vi tar emot elever från hela Göteborg med kranskommuner.

Förskoleklass

På Kannebäcksskolan finns förskoleklasser på Döv och hörsel, Tal och språk och Tremastaren. Fritidshemmen har avdelningar som är anpassade efter elevernas behov.

Skolmiljö

Skolverksamheten bedrivs i olika byggnader med intilliggande skolgårdar utformade efter elevernas behov.

Lika behandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt ska vi hjälpa dig. Känner du dig kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen på Hjärntorget. Om du saknar inloggning till Hjärntorget kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan elev, vårdnadshavare och skola. På Kannebäcksskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Hjärntorget när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto på Hjärntorget kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.