Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Kanelgatan 38 A inspireras av Reggio-Emilia pedagogiken. Vi har låga bord, en inbjudande, strukturerad och sinnlig miljö där barnen själva kan hämta och hitta material som de är intresserade av. Vi har inlett ett samarbete med El-Sistema där våra stora barn är med och sjunger och spelar i kör.

Avdelningar och personal

Kanelgatan 38A består av fem avdelningar. På Grodan och Leoparden går de yngsta barnen som är mellan 1-3 år. Delfinen och Svalan tar emot barn som är mellan 3-5 år och på Bläckfisken går det barn mellan 1-5 år. Det finns plats för 89 barn på förskolan. På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare har tillgång till handledning av specialpedagog och psykolog.

I vårt stora fina kök tillagar vår kokerska/kock maten. Vi har även en städerska som städar alla avdelningarna varje dag och hjälper till i köket.

Pedagogik på förskolan

Kanelgatan 38A arbetar fokuserat på att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

På Kanelgatans förskola arbetar vi mycket med barnens språk. Varje år har vi ett bokprojekt, då arbetar vi med en barnbok som barnen tillsammans har varit med och valt ut. Utifrån boken hämtar vi inspiration till allehanda skapande så som sång och musik, teater, målande, pysslande, diskuterande, utflykter och annat som stimulerar till glädje och lärande. På våren avslutar vi projektet med en gårdsfest för barn och föräldrar. Barnen uppträder för föräldrarna med sång och rörelse. Vi har en utställning på varje avdelning och barnen får varsitt eget exemplar av boken som vi arbetat med.

På varje avdelning har vi ett stort "hemrum" och flera små rum där vi har målarrum, lägenshetsvrå och samlingsrum. Vi arbetar med att ha en miljö som är inspirerande och inbjudande för barnen och att det ska synas att barnen är delaktiga i verksamheten.

En dag på förskolan

Morgonbarnen som kommer innan klockan 7.30 och samlas gemensamt på en avdelning.
Sedan går alla till sina avdelningar och äter frukost, därefter är det dags för samling.
Barnen fortsätter med aktiviteter till exempel skapande, gymnastik, går ut på gården, tar en promenad till skogen, dalen eller biblioteket. Innan lunch som tillagas på plats har vi lässtund för alla barnen.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter för barnen. Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger klockan 18.00.

Varje fredag sjunger och spelar de äldre barnen tillsammans med pedagoger på förskolan och med en sångpedagog som är knuten till El-Sistema.

Utomhusmiljö

Förskolan Kanelgatan 38A har en stor, fin och spännande gård med mycket lekredskap, målade vägar, hagar, gungor, lekstugor och en cykel-karusell. Gården är lummig med fruktträd, bärbuskar, gräsmattor och en liten skog (som barnen kallar den) samt en härlig pulkabacke. Förskolan ligger med utsikt mot den fina dalen i Gårdsten och i anslutning till ett bostadsområde.

Kul att veta

Vi firar våra traditioner tillsammans på hela förskolan. Alla traditioner firas med lite extra festlig mat som vår kokerska lagar åt oss. På lucia får föräldrarna komma och titta på sina barn som uppträder med tågande och sång. När vi firar jul har vi pysslat, dansat kring granen och tomten hälsar på. På påsk pysslar vi och klär ut oss. Vi får även besök av två olydiga påskkäringar som kommer och hälsar på oss på förskolan. Midsommar firas med att plocka blommor och klä midsommarstången, som vi sedan dansar runt. I oktober månad har vi ett uppskattat pyjamasparty med barnen.

Välkommen till vår förskola!