-

Utmärkelser

Stadens arbete med hållbar mobilitet omnämns ofta som en förebild i europeiska sammanhang och Trafikkontoret har, tillsammans med sina samarbetspartners, fått flera fina erkännanden i form av priser och utmärkelser.

Magnus Jäderberg (i mitten) och Malin Andersson tillsammans med prisutdelaren Karl Schultz på galan i Stockholm.

Hållbara Stadsleveransen vann ännu ett nationellt pris

– Det känns fantastiskt att vårt system för miljöanpassade godstransporter innanför Vallgraven nu prisas en andra gång, säger Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg på trafikkontoret Göteborgs Stad.

När det svenska priset Quality innovation Award 2017 delades ut i Stockholm belönades trafikkontoret i Göteborg med årets pris i kategorin Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer.

Första gången Stadsleveransen prisades nationellt var när Göteborg 2015 utsågs till Årets logistikkommun i Sverige.

– Att vi nu vinner och uppmärksammas igen, känns samtidigt ganska naturligt, eftersom Stadsleveransen redan har hunnit vara i verklig drift i fem år, alltså inte bara i projektform. Och nu har vi cirka hälften av alla butiker och kontor innanför Vallgraven som våra kunder, säger Magnus Jäderberg som tillsammans med trafikkontorets utvecklingschef Malin Andersson tog emot priset på en gala arrangerad av SIQ, Swedish Institute for Quality – Institutet för kvalitetsutveckling.

SIQ är ett samarbete mellan statliga Tillväxtverket och ett hundratal privata företag och organisationer inom offentlig sektor.

Stadsleveransen i Göteborgs city går, förenklat uttryckt, ut på att ersätta stora, oftast dieseldrivna lastbilar, som inte sällan kör omkring bara halvfulla, med små elfordon och elcyklar. Dessa hämtar och lämnar gods på gatorna innanför Vallgraven– ofta små och trånga gator - utan bullrande motorljud och hälso- och miljöfarliga utsläpp. I andra änden av systemet hämtar och lämnar elfordonen godset på en särskild terminal i Gullbergsvass, där större lastbil i sin tur hämtar och lämnar.

– Priset visar att hållbarhetsfrågorna är viktiga i stadsutvecklingsarbetet och att gränsöverskridande samverkan mellan offentliga myndigheter och privata aktörer är en framgångsfaktor, säger Magnus Jäderberg och fortsätter:

– Priset är också ett tydligt bevis på att vi gör bra saker i Göteborg. Dessa små eldrivna distributionsfordon som kör omkring på gågatorna runt Domkyrkoplan gynnar medborgarna på ett väldigt positivt sätt genom lägre emissioner, minskat trafikbuller, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet. Detta tillsammans skapar en attraktiv stadskärna att vistas i.
Han vill i sammanhanget påminna om att det finns ett liknande system för godstransporter på Hisingen:
Lindholmsleveransen servar kontor, butiker och andra verksamheter där på samma sätt som Stadsleveransen i city men hämtar även avfall på Lindholmen.

”Visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling”

Så här skriver domarkommittén bakom priset om Stadsleveransen:

”Innovationen visar på möjligheterna att skapa ett ökat värde för både kunden och miljön. Den visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. /-/ Givet den urbana utvecklingen i alla delar av världen utgör Stadsleveransen ett gott exempel på hur framtida hållbara transportlösningar kan komma att se ut i stadsmiljön.”

Malin Andersson, utvecklingschef på trafikkontoret Göteborgs Stad är också nöjd:
– Stadsleveransen kom till genom en lång period av tester ute i verkligheten där aktörerna förfinade fordonen men också servicen, policys och regelverk för att få affärsmodellen på plats. Vi ser fram emot fler samarbeten av detta slag, som kan göra stadens trafik smartare.

Priset Quality innovation Award delas ut sedan 2011 av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som är ett samarbete mellan statliga Tillväxtverket och ett hundratal privata företag och organisationer inom offentlig sektor.

Mer att läsa finns här om Stadsleveransen respektive Quality Innovation Award 2017

________________________________________________________________________

Knutpunkt Gamlestaden prisat för hållbar infrastruktur

- Sweden Green Building Award 2016

När Sweden Green Building Awards delades ut i samband med konferensen Building Sustainability SGBC i Stockholm var trafikkontoret en av dem som fick ta emot ett pris. Tillsammans med Skanska fick trafikkontoret utmärkelsen för hållbar infrastruktur för projektet Knutpunkt Gamlestaden, spårskede 4.

I projektet ingår bland annat två nya broar över Säveån, utbyggnad av spårväg, byggnation av en ny torgyta och en ny kajanläggning mot Säveåns norra strand, som ska förbereda för kommande bostadsutveckling.

Juryns motivering löd:

"Projektet har fokuserat på flera viktiga parametrar rörande både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Genom att säkerställa 100 procent spårbarhet av material och ställa etiska krav på mänskliga rättigheter bidrar projektet till hållbarhet även utanför Sveriges gränser. Man har även arbetat aktivt för att sprida kunskap om platsens kulturhistoria och har bedrivit ett innovativt och ambitiöst klimatarbete i samverkan med maskinleverantör då man använt 100 procent förnybart bränsle i maskiner."

Sweden Green Building Award är en utmärkelse som premierar hållbart samhällsbyggande i Sverige.

Pris till ElectriCity i CIVITAS – Transformation Award 2016

När CIVITAS Awards delades ut för fjortonde året i rad gick andra pris i kategorin Transformations till samarbetet ElectriCity. Trafikkontoret var på plats och tog emot priset vid CIVITAS Forum i Gdynia i Polen.

- Genom att Trafikkontoret är medlem i CIVITAS-nätverket får vi insikt om andra städers utmaningar och lösningar. Samtidigt visar vi upp allt positivt som utvecklas i Göteborg vilket ofta väcker stort internationellt intresse, säger Malin Andersson, avdelningschef på trafikkontoret.

CIVITAS delar ut pris för bästa och smartaste initiativ inom hållbar kollektivtrafik i europeiska städer i kategorierna: Teknisk innovation, Allmänhetens deltagande, Årets stad och den nya kategorin för i år – Transformation.

ElectriCity tilldelades andra pris med juryns motivering:

”Göteborgs Stad har tagit ett stort steg framåt med ElectriCity, ett samarbete som sammanför näringsliv, akademi och samhälle i utvecklandet av nästa generations hållbara kollektivtrafik. Lösningen har flera positiva effekter exempelvis minskning av luftföroreningar och buller, som medför positiva effekter på sociala aspekter och stadsplanering.”

CIVITAS är ett internationellt nätverk som startades 2002. Nätverket består av europeiska städer och beslutsfattare och arbetar för att skapa rena och energieffektiva transportsystem i utvecklingen av hållbara städer.

ElectriCity skapar nya möjligheter
ElectriCity är ett samarbete där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Elbussen på linje 55 är ett resultat av samarbetet. De tysta och emissionsfria bussarna som testas skapar nya möjligheter för hur staden kan byggas. Bussarna kan köra närmare byggnader då de inte genererar samma buller som vanliga bussar. Det gör det möjligt för kollektivtrafiken att i framtiden komma närmare göteborgarna, till exempel genom att turtätheten kan utökas och förlängas till senare på kvällen.

- Att bygga framtidens Göteborg, med hållbar mobilitet och goda livsmiljöer kräver innovativa lösningar och starka samarbeten. ElectriCity är ett gott exempel på vad vi gemensamt kan åstadkomma, vilket vi är mycket stolta över. Jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling, säger Stefan Eglinger.

Läs mer om ElectriCity och CIVITAS

Cycle Monitor Awards 2015

Göteborg fick uppmärksamhet vid Eco-Counter International Award 2015 på Velo-City konferensen som hölls i Nates i Frankrike. Staden vann priset ”Eco-Counter Monitoring Award” med motiveringen:

“The City of Gothenburg is a pioneer in Sweden using counting devices for monitoring purposes on a national scale. Today Gothenburg owns one of the biggest counter networks in Sweden and is using its expertise to advise monitoring projects nationwide“.

Göteborgs Stad ligger i framkant inom området och arbetar med att sprida kunskap till andra städer genom bland annat Bikeability-projektet. Enligt Göteborgs Stads cykelprogram som antogs 2015 är ett av de uttalade målen att tredubbla antalet cykelresor till år 2025. Målet utgår från det effektmål i trafikstrategin, som säger att minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035.

Att tredubbla antalet cykelresor är ett ambitiöst med realistiskt mål. Från 2011 har antalet cykelresor redan ökat med ungefär 26 procent. Den stora ökningen kom 2013 då trängselskatten infördes och har sedan dess fortsatt att öka, men i långsammare takt.

ElectriCity vinner europeiskt hållbarhetspris - The European Solar Prize 2015

ElectriCity har tilldelats The European Solar Prize 2015 i kategorin Transport and Mobility med motiveringen:

“Exemplary supply of public transport with renewable energy as part of cooperation between city and science”.

ElectriCity (busslinje 55) tilldelades priset som det bästa exemplet på hållbar kollektivtrafik som drivs med förnybar energi och som på ett föredömligt sätt syftar till att höja allmänhetens kunskap kring en av vår tids viktigaste utmaningar: energiomställningen till ett hållbart samhälle.

Läs mer på goteborgelectricity.se/nyheter/electricity-vinner-europeiskt-hallbarhetspris

Läs mer om ElectriCity

Mats Larsson Diggin

Göteborg tilldelas priset som National Earth Hour Capital 2015

Göteborg tog emot priset som Sveriges National Earth Hour Capital 2015. Göteborg är en grön stad och en av de mest progressiva städerna när det kommer till att hantera klimatfrågor.

Staden har ett ansvar att arbeta för en hållbar och rättvis nivå av CO2-utsläpp för att uppnå målen som är satta till 2050. Det innebär att de årliga utsläppen per capita, som idag är 8 ton, behöver minskas till 3,5 ton och att CO2-utsläpp från transporter behöver minskas med 80 % till 2030 i jämförelse med 2010. Göteborgs Stad arbetar aktivt med detta inom energi, bostäder, transport- och finanssektorn och är mycket stolta över att vara Sveriges National Earth Hour Capital 2015. Vi vet också att vi behöver fortsätta att arbeta aktivt och öka takten för att uppnå målen. Vi vet dessutom att vi är kapabla att göra detta och arbetar aktivt för att ligga i framkant i detta arbete.

Göteborg tilldelades priset Årets Logistikkommun 2015

Göteborg tog emot priset Årets Logistikkommun 2015 som delades ut på Logistik- och Transportmässan. Utmärkelsen delas ut av tidningen Intelligent Logistik, som vill lyfta fram kommunernas möjligheter att förbättra sina godstransporter, framkomlighet, stadsmiljö och attraktivitet.

Juryns motivering:

”Göteborg tar hänsyn till gods i fysisk och strategisk trafikplanering, både långsiktigt och operativt. Staden sticker ut med konceptet Stadsleveransen som är full drift, efter decennier av liknande pilot- och FOU-projekt runt om i Sverige, som stannat på idéstadiet. Kommunen brister i arbetet med de egna transporterna, men har välfungerande bud- och stadsleveranser med elbilar, som samlastar gods till näringsidkare i innerstaden. Plus för gratis kollektivtrafik för pensionärer, stadens förmåga till samverkan och dialog samt att staden nyligen avsatt toppmark för logistikbyggen.”

Göteborgs Stad vinner Access City Award 2014

Göteborgs Stad vann Access City Award 2014 för stadens arbete med att vara ”En stad för alla” och tilldelades priset med motiveringen:

”The City of Göteborg has a clear political goal to make Göteborg accessible for everyone”.

Stadsförvaltningar och företag i staden arbetar för att göra staden mer tillgänglig för alla. Granskning av allmänna byggnader genomförs för att öka tillgängligheten. Applikationen Trafikplaneraren är ytterligare en innovativ åtgärd som gör det lättare för boende och besökare att planera sin resa. Anpassat till ditt unika behov kan du, till exempel söka efter resor med plats för rullstol eller ta emot information vid hållplatser med hjälp av notifikationer.

Läs mer om varför Göteborg tilldelades priset:
Access city award 2014 broschyr

Press release från EU kommissionen

Läs även om De gröna och schyssta nya trafikavtal för färdtjänsten på Vårt Göteborg

Stig Hammarstedt

Göteborg tilldelas ett särskilt hedersomnämnande i SHIFT2014

Göteborg tilldelades ett särskilt hedersomnämnande i SHIFT2014 för arbetet med flera innovativa åtgärder såsom UbiGo- en tjänst med bilpool, hyrbil, cykel och kollektivtrafik i ett paket, och Stadsleveransen – ett koncept för innerstadsleveranser med små elfordon.

Syftet med EcoMobility SHIFT är att inspirera städer att bli ännu bättre på hållbara transporter. EcoMobility innebär ett arbete för att minimera behovet av att resa och att främja miljövänliga och kollektiva transportsätt för att minska beroendet av fossila bränslen. EcoMobila transportsystem är miljövänliga, säkra, hälsosamma och effektiva.

Göteborg vinner EPOMM Award 2009

Göteborgs tog hem priset Pan European Workplace Mobility Plan Award 2009 som delas ut av EPOMM (European Platform on Mobility Mangagement)

Priset skapades för att belöna insatser för att minska CO2-utsläppen i stadsområden genom införandet av mobilitetsplaner för arbetsplatser. Priset syftar till att demonstrera den viktiga roll som lokala och regionala myndigheter spelar i arbetet för att minska utsläppen genom att öka medvetenheten om de hälsoproblem, ekonomiska och andra fördelar som sådana planer kan generera.

Göteborg Stad vann priset för sitt arbete med att implementera ett antal åtgärder för att påverka stadens anställda, leverantörer och företag att välja hållbara transportmedel. Några exempel på implementerade åtgärder är bilpooler med miljövänliga bilar, cykelpooler med uthyrning och service och tillgång till subventionerat kollektivtrafikkort.


Mottog priset gjorde Anneli Hultén.

Göteborg vann det första CIVITAS Award - City of The Year 2004

Göteborgs Stad var den första staden som fick äran att motta priset City of The Year som delas ut av det europeiska nätverket CIVITAS.

CIVITAS Awards har delats ut varje år sedan 2004 och är ett pris som hyllar de mest ambitiösa, innovativa och framgångsrika insatserna inom hållbar mobilitet i städer. Göteborgs Stad har sedan start varit aktiva i CIVITAS nätverket och drivit frågor inom hållbar mobilitet på Europeisk nivå.

Läs mer om Trafikkontorets arbeta inom CIVITAS

Fler utmärkelser har tilldelats Göteborgs Stad och Trafikkontoret. Mer information om dessa kommer inom kort.